Tänä vuonna luettu 2 213 353 uutista.
This year 2 213 353 news read.

Kyselytutkimus: Kunnat huomioivat hankinnoissa ravitsemuksen - muiden vastuullisuuskriteerien hyödyntäminen etenee varovasti

Valtaosa toimijoista käyttää julkisten elintarvikehankintojen kilpailutuksessa ravitsemukseen liittyviä vastuullisuuskriteereitä, kertoo Motivan tuore kyselytutkimus.

Myös eläinten hyvinvointikriteerejä osataan painottaa hankinnoissa. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kyselyn perusteella todettuun broilerin kotimaisuusasteen nousuun. Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa kyselytutkimuksessa kartoitettiin kotimaisen ruuan käyttöastetta ja vastuullisuuskriteerien käyttöä kuntien ja valtion julkisissa elintarvikehankinnoissa.

Kyselyssä kartoitettiin ympäristöön, eläinten hyvinvointiin, ravitsemukseen sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvien vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisten keittiöiden hankinnoissa. Lisäksi selvitettiin ravitsemussuositusten toteuttamista kuntien tai ruokapalveluiden hankintapäätöksissä. Mukana oli myös kysymyksiä lähi- ja luomuruoan osuuksista ruokapalveluissa ja kuntien strategioissa sekä kysymyksiä ruokahävikin seurannasta. 

Selvityksellä haluttiin saada vertailutietoa vuonna 2016 toteutettuun vastaavaan selvitykseen ja tietoa siitä, miten valtioneuvoston vuonna 2016 tekemä periaatepäätös on vaikuttanut julkisiin elintarvikehankintoihin.  Kysely lähetettiin touko-kesäkuussa 334 julkisen sektorin ruokapalveluista vastaavalle henkilölle ja siihen osallistui 36 prosenttia, yhteensä 119 vastaajaa.

Vastuullisuuskriteereistä yleisimmin käytettiin ravitsemuslaadun kriteereitä. Muista vastuullisuuden ulottuvuuksista eläinten hyvinvointiin liittyvät kriteerit nousivat selvästi sosiaalisen vastuullisuuden ja ympäristökriteerien käytön edelle. Kyselyn perusteella markkinavuoropuhelu elintarvikkeiden vastuullisuudesta ei ole vielä kovin yleistä. 

Eläinperäisten tuotteiden kohdalla tilaajat ja toimittajat ovat kuitenkin alkaneet käydä ennakoivaa markkinavuoropuhelua. Kriteerien toteutumisen seuranta sopimuskaudella on kyselyn perusteella satunnaista. Broilerin kotimaisuusaste on noussut edelliseen kyselyyn verrattuna.

Kotimaisuusaste meillä keskeisten sian- ja naudanlihan sekä maidon, perunan ja kananmunan osalta on pysynyt korkealla. Erityistä huomiota tulisi kyselyn tulosten perusteella kiinnittää kalan ja vihannesten kotimaisuusasteeseen. Kasvisruoan tarjoaminen ruokalistoilla on kaksinkertaistunut edelliseen kyselyyn verrattaessa. Myös punaisen lihan käyttö on vähentynyt merkittävästi. Hävikin seuraaminen julkisissa ruokapalveluissa on selvästi yleistynyt.  (Kuva:Pixabay).

Lähde: Valtioneuvosto


Päivitetty/Updated: 13.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.