Tänä vuonna luettu 2 213 179 uutista.
This year 2 213 179 news read.

5G-ilmanlaatutiedon tuottamiseen 4,6 miljoonan euron EU-rahoitus

Ilmanlaadun mittaamiseen ja parantamiseen liittyvä HOPE-hanke valittiin rahoitettavaksi EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta. 

Avointa testialustaa, kattavaa sensoridataa, verkkoteknologiaa ja suomalaista huippuosaamista hyödyntämällä hankkeessa luodaan edellytyksiä uusille palveluille ja uudelle liiketoiminnalle. Hanketta vetää Helsingin kaupunki ja kumppaneina ovat Helsingin yliopisto, Forum Virium Helsinki, Vaisala, HSY, Useless ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5,7 miljoonaa euroa, josta EU-tuki kattaa 4,6 miljoonaa euroa.

Ilmanlaatuun liittyy merkittäviä ja pahenevia ongelmia maailman suurkaupungeissa. Ilmanlaatutiedon tuottamisen haasteena on, että ilmanlaadun mittaaminen, analysointi ja hyödyntäminen ovat monimutkaista. Mittausten niukkuus rajoittaa merkittävästi ilmanlaatutiedon paikallistason tarkkuutta erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Reaaliaikaisen korkeatarkkuuksisen tiedon puute vaikeuttaa kohdennettujen ilmanlaadun parantamistoimenpiteiden suunnittelua, kun halutaan huomioida myös asukkaat ja heidän tarpeensa kaupunkiympäristöön liittyen.

HOPE-hanke keskittyy kolmeen erityyppiseen ympäristöön: Vallila-Kumpula-akselille, Pakilaan ja sen lähialueille sekä Jätkäsaareen. Hankkeessa paikallisen ja reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon tuottamisessa hyödynnetään suomalaista huippuosaamista: Vaisalan anturiteknologiaa, HSY:n kokemusta ilmanlaatuverkkojen operoimisesta ja tiedon käsittelystä sekä Ilmatieteen laitoksen mallinnusosaamista.

"Uusien ilmanlaatumittausten ja mallintamisen avulla tuotetaan valittuihin kaupunginosiin aiempaa tarkemmat ilmanlaatutiedot reaaliajassa. Ilmanlaadun täsmätieto ja asukkaiden osallistaminen voivat tuoda uusia ideoita ja keinoja tukemaan paikallistason ilmansuojelutyötä ja henkilökohtaisen saastealtistuksen vähentämistä", pohtii HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen.

Helsingin yliopisto kehittää hankkeessa muun muassa 5G-verkkoympäristöjä reaaliaikaisen ilmanlaatudatan tiedonsiirtoon, ja hankkeen yhtenä painopisteenä on kehittää myös laitteiden 5G-kyvykkyyttä. Tämä kytkeytyy Helsingin laajempaan 5G-testiympäristöjen kehittämiseen. Ilmanlaadun analyysi ja ymmärrys perustuvat Station for Measuring Earth surface - Atmosphere Relations (SMEAR) -mittausverkon kattavaan havaintoaineistoon. Projektissa yhdistetään monipuoliset mittaukset, alueellinen ja paikallinen vaihtelu mittausverkolla ja reaaliaikainen analyysi ja mallinnus. "Tämän hankeyhteistyön kautta tarjoutuu mahdollisuus täysin uudenlaisten, kansainvälistä kysyntää herättävien palvelujen syntyyn. Helsingissä kehitetyillä ratkaisuilla voidaan samalla olla mukana ratkaisemassa globaaleja ongelmia", elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

Huippututkimukseen ja teknologiaosaamiseen perustuvassa HOPE-hankkeessa kehitetään ilmanlaadun mittaamisen ohella osallistavan budjetoinnin malleja, joilla ilmanlaatua parantavat ratkaisut voidaan suunnitella ja valita yhteistyössä asukkaiden kanssa. Osallistamisen avulla ymmärrys ilmanlaadusta ja sen parantamiseen liittyvistä keinoista saadaan tuotua yksilötasolle - näin edistetään jokaisen kykyä tehdä ilmanlaatuun myönteisesti vaikuttavia valintoja.

"HOPE-hanke on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteistyötä voidaan rakentaa osallistamalla kaikkia tahoja aina yrityksistä tutkijoihin ja kaupunkilaisiin. Samalla se näyttää kuinka dataa voidaan hyödyntää yksilöllisempien ja laadukkaampien palvelujen luomiseksi", apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo. 

Hankkeen suurimmat investoinnit kuuluvat Helsingin yliopistolle, joka kehittää erityisesti 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä. Uuden ilmanlaatuindeksin on tarkoitus huomioida entistä useampia muuttujia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa ilmanlaadusta. Laadukkaamman indeksin avulla voidaan tarjota uutta tietoa asukkaille ja yrityksille elämänlaadun parantamiseksi.

"Tiivistyvissä kaupungeissa hengitysilman laadun tutkiminen on entistä tärkeämpää, sillä huono ilmanlaatu on monille yhä kasvava huolenaihe. Tämän projektin toiveena on löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia. Yksi näistä ratkaisuista on uusi ilmanlaadun indeksi", aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala kertoo.

Helsingin yliopiston osuus projektista on osa laajempaa MegaSense-tutkimusohjelmaa. MegaSensen tavoitteena on luoda globaali havainnointijärjestelmä, joka antaa tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa laitteissa autossa, kotona ja toimistoissa. 

Lähde: HSY 


Päivitetty/Updated: 12.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.