Tänä vuonna luettu 2 213 057 uutista.
This year 2 213 057 news read.

Lääketieteen opiskelijat taisteluun huuhaa-terveysväittamiä vastaan

Turun yliopiston lääketieteen opiskelijat kyllästyivät mediassa törmäämiinsä perättömiin terveysväitteisiin ja perustivat yhdistyksen tuottaakseen kansantajuista viestintää omasta tieteenalastaan.

Vastalääke ry on Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama yhdistys, jonka tavoitteena on ehkäistä virheellisten terveysväitteiden leviämistä, kehittää väestön medialukutaitoa terveysväitteiden osalta sekä popularisoida tiedettä. Vastalääke tuottaa tutkimukseen perustuvaa, mutta helppotajuista tietoa terveydestä ja lääketieteestä. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki lääketieteen sekä bio- ja hammaslääketieteen opiskelijat sekä näille aloille valmistuneet.

Tavoitteidensa edistämiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen monipuolista viestintä- ja kirjoituskoulutusta. Kyseessä on Kansanvalistusseuran (KVS) hanke, joka kehittää mallia tulevien asiantuntijoiden kouluttamiseksi medialukutaidon edistäjiksi, medialukutaitoagenteiksi. Lääketieteen opiskelijoita koulutetaan hankkeessa viestimään kirjallisesti ja suullisesti terveyteen ja tutkimukseen liittyvistä asioista.

Opiskelijat tuottavat hankkeen aikana terveysväitteitä avaavia kansantajuisia artikkeleita, joilla autetaan lukijoita erottamaan toisistaan tieto ja mielipiteet sekä arvioimaan kriittisesti tiedon luotettavuutta. Ensi vuoden puolella opiskelijat järjestävät myös Terveyskahvila-keskusteluillan, jossa terveysaiheita käsitellään vuoropuheluissa kansalaisten kanssa.

"Haluamme kannustaa tekstiemme lukijoita kriittiseen ajatteluun ja näyttöön perustuvan tiedon hankkimiseen. Pyrimme myös synnyttämään dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä. Samalla tavoitteenamme on lisätä kansalaisten, median edustajien ja päättäjien tietoisuutta näyttöön perustuvasta terveystiedosta", yhdistyksen puheenjohtaja, Turun yliopiston 3. vuoden lääketieteen opiskelija ja Vastalääke ry:n puheenjohtaja Tatu Han selittää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta toteuttavat KVS:n kanssa yhteistyössä Vastalääke ry, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry ja Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, professori Juhani Knuuti. Kouluttajina hankkeessa toimivat Knuutin lisäksi (terveys)journalismin ja tiedeviestinnän ammattilaiset. Knuuti olikin Vastalääke-yhdistyksen perustamiseen johtavan ajatuksen isä ja innoittaja. Hän on tunnettu aktiivisena julkisena keskustelijana ja tutkitun tiedon puolestapuhujana, joka on tullut tunnetuksi etenkin Turun Sanomien blogistaan. Teksteissään Knuuti on torpannut niin homeopatian kuin kuivaverianalyysinkin.  

"Terveysväitteet ja niistä seuraavat uskomukset voivat olla yksittäisen ihmisen terveydelle haitallisia, mutta niillä on myös kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi rokotusvastaisuus. Haluamme edistää kansalaisten perustaitoa, kriittistä medialukutaitoa, yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa", summaa hankesuunnittelija Anne Tastula Kansanvalistusseurasta.  

Lähde: Turun Yliopisto


Päivitetty/Updated: 12.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.