Tänä vuonna luettu 2 213 223 uutista.
This year 2 213 223 news read.

Tampereen yliopistolle määrättiin 60 000 euron hyvitysmaksu syrjinnästä - mies professoriksi pätevämmän naisen ohi 

Käräjäoikeuden mukaan naishakijan ansioita vähäteltiin äitiyteen sekä perheen ja työn yhdistämiseen liittyvillä seikoilla.

Tampereen yliopiston pitää maksaa isot korvaukset naiselle, jota ei valittu neurologian professoriksi. Nainen olisi ollut Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan valituksi tullutta miestä selvästi pätevämpi. Käräjäoikeuden mukaan yliopisto on syyllistynyt sukupuolen perusteella tapahtuneeseen syrjintään.

Tuomion asiasta annettiin tiistaina. Tasa-arvolain mukaista hyvitystä yliopiston tulee maksaa 60 000 euroa. Lisäksi yliopiston pitää korvata naisen 51 000 euron oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Nainen haki tehtävää vuonna 2016, mutta ei tullut valituksi. Mieshakija aloitti syyskuussa 2016. Oikeuden mukaan hakijat olivat muodollisesti päteviä professorin virkaan. Nainen oli kuitenkin oikeuden mukaan professorin viran täyttöedellytysten osalta miestä selvästi pätevämpi. Tehtäväntäyttöä varten yliopiston työryhmä pyysi kolmelta asiantuntijalta hakijoista lausunnot. Yksi asiantuntijoista ei pitänyt kahta naishakijoista lainkaan pätevänä ja asetti ykkössijalle tehtävään valitun miehen. Toiset kaksi asiantuntijaa asetti naishakijan ykkössijalle ja valituksi tulleen miehen kakkossijalle.

Käräjäoikeuden mukaan naishakijan osin virheellisesti kirjatut opetusansiot asettivat hänet epäedulliseen asemaan. Lisäksi Tampereen ylipistollisesta sairaalasta oli tullut vähätteleviä yhteydenottoja naishakijasta, vaikuttaen työryhmään. Näihin viesteihin vaikutti naisen aikaisempi äitiysloma ja perhetilanne. Oikeuden mukaan ansioita vähättelevät seikat ovat liittyneet äitiyteen ja perheen ja työn yhdistämiseen. Näin ollen oikeuden mukaan sukupuolella on ollut vaikutusta hänen pätevyytensä arviointiin. Hakija oli pitkään ollut Yhdysvalloissa töissä huippuyliopistoissa ja neurologian osastolla. Tätä kokemusta ei ollut oikeuden mukaan otettu tarpeeksi huomioon.

Yliopisto kiisti syrjinnän, eikä sen mukaan hakijan sukupuoli vaikuttanut valintaan. Tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta Turun hovioikeudesta. 

Lähde: Yle 


Päivitetty/Updated: 11.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.