Tänä vuonna luettu 2 212 868 uutista.
This year 2 212 869 news read.

Raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kuriin kotimaisella biokaasulla

Suuri osa Suomen raskaasta tieliikenteestä voitaisiin siirtää kulkemaan kotimaisista raaka-aineista tuotetulla biokaasulla. 

Kohdistamalla kaikki teknisesti ja taloudellisesti kerättävissä oleva raaka-aine liikennekäyttöön on kotimaisella biokaasulla mahdollista kattaa yli 40 prosenttia raskaan tieliikenteen energiankulutuksesta. Jo pienemmilläkin määrillä on mahdollista ylläpitää koko kotimainen kaupunkibussi- ja linja-autoliikenne. EL-TRAN-tutkimushankkeen tuore analyysi selvittää biokaasun potentiaalia.

Raskas tieliikenne tuottaa vuosittain kolmasosan liikennesektorin CO2-päästöistä Suomessa, eivätkä päästöt ole viimeisten kymmenen vuoden aikana laskeneet merkittävästi. Nykyiset päästövähennystoimet liikennesektorilla painottuvat pitkälti henkilöliikenteeseen. Biokaasun käyttämisellä liikenteessä on monia hyötyjä. Kotimaisena polttoaineena biokaasu parantaa energiaomavaraisuutta ja auttaa Suomea niin kansallisten kuin EU-tason ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasuntuotanto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös perinteisen energiantuotannon ulkopuolella, kuten maatiloilla ja jätteenkäsittelyssä. Lisäksi biokaasuntuotanto edistää kierto- ja biotalouden tavoitteita.

"Keskeisin haaste biokaasun käytön edistämiselle raskaassa liikenteessä on selkeän toimintasuunnitelman puuttuminen", toteaa tutkija Kalle Aro Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. "Kokonaiskuvan puute johtaa päätöksiin, joissa otetaan huomioon vain osa biokaasun laajasta arvoketjusta. Raskaille ajoneuvoille soveltuvaa kaasutankkausverkostoa tulisi myös laajentaa. Liikennebiokaasun asemaa voidaan edistää nostamalla sen käyttö uskottavaksi poliittiseksi tavoitteeksi, tukemalla biokaasuekosysteemien kehittymistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja luomalla liikennekaasulle vakaa kysyntä esimerkiksi julkisilla hankinnoilla", Aro lisää.

Esimerkiksi Ruotsissa valtio, kunnat, maatilat, energiayhtiöt ja kuluttajat ovat yhdessä luoneet toimivia ja kannattavia ekosysteemejä biokaasuliiketoiminnan ympärille. Biokaasun liikennekäyttö on Suomessa vähäistä. Liikenteessä käytettiin biokaasua vuonna 2016 vain 20 GWh, vaikka kotimainen vuosituotantokapasiteetti olisi mahdollistanut tähän verrattuna kymmenkertaisen määrän. Nykyisellään lähes kaikki biokaasu käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon.

Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jota voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä. Biokaasun raaka-aineita ovat muun muassa yhdyskuntien biojätteet, teollisuuden jätteet ja sivutuotteet sekä maatalouden peltobiomassat ja kotieläinten lanta. EL-TRAN-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.  (Kuva:Pixabay).

Aro, K., Rautiainen, A., Talus, K., Pääkkönen, A., Aalto, P. Kojo, M. ja Rönkkö, T.  Voiko raskas tieliikenne siirtyä biokaasuun? EL-TRAN analyysi 6/2018.

Lähde: Tampereen Yliopisto 


Päivitetty/Updated: 06.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.