Tänä vuonna luettu 2 213 051 uutista.
This year 2 213 051 news read.

UPM:n mahdollisen biojalostamon ympäristövaikutukset arvioitiin Kotkassa

UPM:n mahdollisen Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty ja selostus on jätetty viranomaisille loppupäätelmää varten.

UPM Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita tie-, laiva- ja lentoliikenteen käyttöön useista kestävistä raaka-aineista. Tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa.

Kestävät, uusiutuvat raaka-aineet ja tehokkaat prosessit mahdollistaisivat Kotkan biojalostamon tuotteiden merkittävästi pienemmän hiilijalanjäljen fossiilisista raaka-aineista valmistettuihin polttoaineisiin ja tuotteisiin verrattuna.

Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän YVA-selostuksen mukaan hankkeella olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia muun muassa jätteiden ja tähteiden hyötykäytön lisääntymisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän kautta. Vähenemä on suuruudeltaan jopa 16 % Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa kolmen Helsingin kokoisen kaupungin tieliikennepäästöjä. Myös Kotkan alueen elinkeinoihin ja talouteen hanke vaikuttaisi toteutuessaan erittäin positiivisesti.

Kotkan biojalostamo on YVA:n mukaan toteuttamiskelpoinen, ja hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää selostuksessa esitetyillä keinoilla. Toteutuessaan hankkeen suurimmat haittavaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä ja maisemamuutoksesta.Ympäristönvaikutusten arvioinnin tuloksista järjestetään avoin yleisötilaisuus 15.10. klo 17.30 Cafe Neptunuksessa Kotkassa.

Ympäristövaikutusten arviointi on osa noin vuoden kestävää esisuunnitteluvaihetta, jossa selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Hankkeen etenemiseen vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU:n polttoaineita koskevat päätökset. Viranomaisen loppupäätelmää YVA:sta odotetaan ensi vuoden alussa. 

Lähde: UPM  


Päivitetty/Updated: 05.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.