Tänä vuonna luettu 2 212 946 uutista.
This year 2 212 946 news read.

Matalan kynnyksen asumis- ja talousneuvonnan kehittäminen alkaa Lahdessa

Lahti on mukana valtakunnallisessa vuokra-asukkaiden talousongelmia ehkäisevässä ASTA-hankkeessa. 

Hankkeen aikana Lahdessa kehitetään asumis- ja talousneuvontaa. Tavoitteena on löytää toimiva malli siihen, miten asukkaita voidaan auttaa varhaisessa vaiheessa talouteen ja asumiseen liittyvissä asioissa.

Vuokranmaksuongelmat ovat keskeisin häätöön johtava syy. Taustalta voi löytyä monia muita elämänongelmia. Varhaisella neuvonnalla, tuella ja ohjauksella oikeisiin palveluihin voidaan ehkäistä yksilöiden ongelmien kasautumista. Samalla vähennetään asumisen ongelmista johtuvia julkistaloudelle ja vuokranantajille aiheutuvia kustannuksia.

Lahden osahankkeessa kehitetään kokeilemalla asumis- ja talousneuvonnan palvelua. Tavoitteena on kehittää hankkeen aikana matalan kynnyksen toimintamalli asumisen ongelmien, velkaantumisen ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi. Samalla vahvistetaan asiakastyötä tekevien asumiseen ja talouteen liittyvää osaamista. Kehittämistyöllä rakennetaan palvelupolkuja, yhteistyötä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat mm. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahden Talot Oy, Talous- ja velkaneuvonta, Lahden seudun nuorisoasunnot ry ja Harjulan setlementti ry.

Hanke on aloittanut yhteiskehittämisen Lahden Talot Oy:n kanssa. Lahden Talojen vuokravelkaisille asukkaille tarjotaan asumis- ja talousneuvontaa 1.10.2018 alkaen. Ohjaus- ja neuvontapalvelussa selvitetään vuokravelkoja yhdessä asukkaan kanssa. Asumis- ja talousneuvonnan pilotoinnin avulla etsitään toimivaa työmallia, arvioidaan työn vaikutuksia asukkaiden taloudenhallintaan ja vuokravelka- sekä häätötilanteisiin. Kehittämistyön tavoitteena on vakiinnuttaa palvelu pysyväksi osaksi asukastyötä. Hanke tarjoaa kaikille lahtelaisille asumis- ja talousneuvontaa sähköpostitse osoitteessa asumisneuvo@lahti.fi. Kysymyksiin vastaa sosiaalialan asiantuntija.

Valtakunnallinen ASTA-hanke käynnistyi keväällä 2018 ja päättyy 2020. ASTA-hankkeen tavoitteena on yksityisissä ja ARAn vuokra-asunnoissa asuvien talouden hallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen sekä häätöjen vähentäminen, luotto- ja vakuutuskelpoisuuden palauttaminen, kotitalouksien kannustaminen muuttamaan pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaa. Tavoitteena on turvata asumista ja ennaltaehkäistä asunnottomuutta.

Kolmivuotisessa yhteistyö- ja kokeiluhankkeessa ovat mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kuluttaja- ja kilpailuvirasto, Takuusäätiö sekä kaupunkeja, vuokranantajia ja vuokralaisia. Takuusäätiö vetää hankkeen koordinointihanketta, jossa kehitetään yhteistyössä osahankkeiden kanssa asumistoimijoille työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Hanke on osa Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa ja Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE).

ASTA-hanke kytkeytyy Lahden asunnottomuuden ennaltaehkäisyn suunnitelmaan, joka on työstetty Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hankkeessa. ASTA-hanke vastaa suunnitelman tavoitteeseen kehittää matalan kynnyksen palvelua. Hankkeessa jatketaan AKU-hankkeessa aloitettua monialaista verkostotyötä ja hyödynnetään siinä tehtyä kehittämistyötä. ASTA-hanke on myös valtion AUNE-ohjelman mukaista kehittämistyötä Lahdessa.

Lähde: Lahden Kaupunki  


Päivitetty/Updated: 03.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.