Tänä vuonna luettu 2 212 871 uutista.
This year 2 212 871 news read.

Lindström ja Mykkänen: Työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyä on virtaviivaistettava

Hallitus on selvityttänyt työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloja. 

Maahanmuuton ministerityöryhmä käsitteli raporttia kokouksessaan 21.9.2018. Esiselvityksen tekijät suosittelevat parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä sekä kehittämään sähköistä asiointia ja asiakaspalvelua.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetätti esiselvityksen yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Esiselvityksen taustalla olivat työlupien käsittelyn viiveet, jotka tällä hetkellä tarkoittavat käsittelyaikojen venymistä. Tavoitteena oli paikantaa työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkaulat ja esittää perusteltuja kehittämissuosituksia niiden poistamiseksi.

- Keskeinen ongelma näyttää olevan viranomaisten yhteisen koordinaation ja kehittämisotteen puute. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä prosessien kehittämistä, joka on tehtävä yhdessä. Yksittäisiin nippeleihin tuijotettaessa helposti katoaa ymmärrys kokonaisuudesta, kotouttamisesta vastaava työministeri Jari Lindström toteaa.

- Suomen tulee houkutella työperäistä maahanmuuttoa myös prosessien sujuvuudella. Nykyinen tilanne on kestämätön ja me tarvitsemme ministeriöiden yhteistä ponnistusta, jotta tilanne on puolen vuoden päästä merkittävästi parempi, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo. 

Maahanmuuton ministeriryhmässä laadittiin selvityksen pohjalta toimenpiteistä pullonkaulojen selvittämiseksi konkreettinen lista, jonka etenemisestä raportoidaan ministeriryhmälle.

Esiselvityksessä esitetään kahdeksan kehittämissuositusta työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyprosessin nopeuttamiseksi:

  • Hallinnonalarajat ylittävän prosessin johtamisen, seurannan ja kehittämistyön parantaminen
  • Puutteellisten ja vaillinaisesti täytettyjen hakemusten määrän vähentäminen
  • Sähköisen asioinnin kehittäminen
  • Tiedonsaannin parantaminen viranomaisten välillä
  • Työntekijän oleskelulupaprosessiin sisältyvän TE-toimiston osapäätökseen liittyvien käsittelyä odottavien hakemusten jonon hallinnan parantaminen ja esikarsinta UMA-tietojärjestelmää tehokkaasti hyödyntäen
  • Hakijoiden haastatteluiden toteutuksen parantaminen
  • Asiakaspalvelun ja prosessin etenemistä koskevan näkyvyyden parantaminen
  • Muun prosessiin ja sen kehittämiseen vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen

(Kuva:Pixabay).

Lähde: TEM


Päivitetty/Updated: 22.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.