Tänä vuonna luettu 2 229 598 uutista.
This year 2 229 598 news read.

Väitös: Sama korkeakoulututkinto ei takaa yhtäläistä menestystä työelämässä 

Korkeakoulutettujen määrä on paisunut. Samalla korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä on kasvanut asiantuntija- ja tietotyön lisääntymisen myötä. 

Päivi Vuorinen-Lampilan väitöskirjatutkimus osoittaa, että korkeakoulutettujen menestymiseen työelämässä vaikuttavat aiempaa enemmän koulutusala ja tutkinnon suorittaneen taustatekijät.

Vuorinen-Lampilan väitöskirjassa tarkasteltiin, miten yliopistosta ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden saavuttamat työelämätulokset eriytyivät sekä koulutusalojen kesken että valmistuneiden taustatekijöiden mukaan. Taustatekijöistä tarkasteltiin sukupuolta, ikää, pohjakoulutusta ja työnantajasektoria. Tulokset osoittivat, että niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistotutkinnon suorittaneilla koulutusalojen väliset erot työelämässä saavutettujen tulosten osalta ovat suuria. 

Tutkimuksen tulosten mukaan työnantajasektorin vaikutus oli yhteydessä sukupuoleen. Etenkin naisten mahdollisuus sijoittua asiantuntija-asemaan oli parempi julkisella sektorilla. Tämän lisäksi sukupuolten väliset palkkaerot olivat pienemmät. Julkiselle sektorille sijoittuneet naiset olivat kuitenkin useammin määräaikaisessa työsuhteessa.  Myös tutkinnon suorittaneen ikä vaikutti työelämätuloksiin, sillä aikuisena maisterintutkinnon suorittaneet ylsivät korkeampaan palkkatasoon kuin nuorena opiskelleet.

Valmistumisen jälkeisten työelämätulosten eriytyminen koulutusalojen välillä selittyy eri koulutusalojen tutkintomäärien kasvun eroilla. Sukupuolen mukainen jakautuminen työelämässä on merkittävin naisten ja miesten tuloksia eriyttävä tekijä. Myös asenteissa on korjattavaa; naisen palkkaaminen voidaan kokea "kalliina riskinä".  - Perhevapaan kustannusten tasaaminen molempien vanhempien työnantajien kesken poistaisi tämän naisia syrjivän tekijän, väittelijä pohtii.

FM Päivi Vuorinen-Lampilan väitöskirjan "Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset" tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 29.9. klo 12 salissa Agora, Auditorio 2. Vastaväittäjänä professori Arto Jauhiainen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Anneli Eteläpelto (Jyväskylän yliopisto).  (Kuva:Pixabay.)

Lähde: Jyväskylän yliopisto


Päivitetty/Updated: 22.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.