Tänä vuonna luettu 2 213 017 uutista.
This year 2 213 017 news read.

Osuuspankeilta 32 000 euron lahjoitus Hämeen ammattikorkeakoululle

Etelä-Hämeen ja Janakkalan Osuuspankit lahjoittavat yhteensä 32 000 euroa Hämeen ammattikorkeakoulun varainkeruuseen.

Osuuspankkien toivomus on, että ammattikorkeakoulu suuntaa varat koulutuksen kansainvälistymiseen erityisesti lisäämällä ulkomaille suuntautuvaa vaihto-opiskelua.   "Seutu kaipaa kipeästi kansainvälistymistä, ja sen vauhdittamiseksi suuri mahdollisuus on alueellamme ammattiin valmistuvat nuoret. Viime kädessä kansainvälisyys on sitä, että kansainvälisistä kontakteista ja kansainvälisestä kanssakäymisestä tulee uutta normaalia. Tätä varmasti nuorten opiskelijoiden ulkomaanvaihto tukee. Siksi vahva kasvu opiskelijavaihdossa on tärkeää", toteaa toimitusjohtaja Mika Helin Etelä-Hämeen Osuuspankista. 

"Opintojen suorittamisen ohella tapahtuva vaihto lisää mahdollisuuksia seudun yritysten kansainvälistymiseen, mikä puolestaan vahvistaa alueen toimijoita", sanoo toimitusjohtaja Mikko Suutari Janakkalan Osuuspankista. 

Osa Hämeen ammattikorkeakoulun varainhankintaa  Ammattikorkeakouluilla on parhaillaan käynnissä varainhankintakierros. Vuoden 2018 loppuun mennessä tehdyistä lahjoituksista valtio maksaa ammattikorkeakouluille vastinrahaa suhteessa kerättyihin lahjoituksiin. 

"Alueen Osuuspankkien nyt julkaisemat lahjoitukset ovat meille todella tärkeitä", toteaa rehtori Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulusta.   Puusaaren mukaan varat käytetään opiskelijoiden kansainvälistymisen edistämiseen erityisesti kannustamalla ja tukemalla nuoria vaihtoon lähtemiseen. 

"Olemme alueen yhteisellä asialla. Toivomme, että alueemme yritykset olisivat kattavasti mukana varainkeruussa", tähdentävät Suutari ja Helin.  Kokonaissummaltaan 32 000 euron lahjoituksesta 25 000 euroa tulee Etelä-Hämeen Osuuspankilta ja 7 000 euroa Janakkalan Osuuspankilta.   

Lähde: HAMK


Päivitetty/Updated: 21.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.