Tänä vuonna luettu 2 212 973 uutista.
This year 2 212 973 news read.

Maahanmuuttajien työllistymistä maaseudulla voidaan helpottaa - suositukset maahanmuuttajien helpommaksi työllistämiseksi laadittu

Työvoimapula vaikeuttaa maaseudun yritysten kehittymistä.

Maahanmuuttajat ovat tärkeä osa maaseudun työvoimaa ja merkitys on edelleen kasvussa. MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola peräänkuulutti Integration 2018 -tapahtumassa 19.9.2018 toimenpiteitä, joilla maahanmuuttajan palkkaaminen helpottuisi nykyisestään. Lisäksi on tärkeää, ettei yritystä perustava tai työllistyvä maahanmuuttaja kohtaa ylimääräisiä esteitä Suomen kansalaisiin verrattuna.

Maaseudun yrityksissä on suuri kasvupotentiaali, mutta työvoiman saatavuus rajoittaa monen yrityksen kehittymistä. Jo tällä hetkellä muista maista tulevat työntekijät ovat välttämättömiä maaseudun liiketoiminnalle. Löytääkseen avaimia etenkin EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien työllistämisen helpottamiseksi, laati maaseutuverkoston yrittäjyysryhmä suositukset asian helpottamiseksi.

"Työllistämisen helpottamiseen ei ole yhtä taikatemppua, vaan tarvitaan useita samanaikaisia toimenpiteitä. Työryhmämme teki konkreettisia esityksiä, kuten saatavuusharkinnan poistamisen maaseutuyrityksistä sekä maahanmuuttajan sähköisen työkortin kehittämisen", työryhmää vetänyt MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo.

Ryhmän suosituksissa pureudutaan työllistämisen käytäntöihin, kulttuurien tuntemiseen, työpaikkojen näkyvyyden parantamiseen, kokonaisharkinnan kehittämiseen, kuntien rooliin ja osaamisen parempaan tunnistamiseen. "Haluamme myös korostaa kulttuuritulkkauksen merkitystä, onnistuminen työllistämisessä vaatii sekä työntekijältä että työnantajalta ymmärrystä toistensa taustatekijöistä. On myös tärkeää nopeuttaa työllistämiseen liittyviä prosesseja kuten tutkintojen vastaavuuden selvittämistä ja lupien saamista. Kotoutumisen ja työllistymisen kannalta haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, että kotoutumistyössä autetaan maahanmuuttajaa tekemään asiat itse, eikä tehdä kaikkea valmiiksi", Mäki-Hakola toteaa.

Maaseutuverkoston yrittäjyysryhmän suositukset

Lähde: MTK


Päivitetty/Updated: 19.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.