Tänä vuonna luettu 2 213 215 uutista.
This year 2 213 215 news read.

Uusi ympäristöjalanjälki muuttaa ympäristötiedolla markkinoinnin

Euroopan komissio on julkistanut uuden ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmän, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden arvioida tuotteidensa ympäristölaatua ja viestiä siitä entistä selkeämmin asiakkaille.

Uusi ohjeistus muuttaa markkinat läpinäkyvämmiksi ja tarjoaa yrityksille kilpailuetua. Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa ohjeistuksen ja metodologian ympäristöjalanjäljen laskentaan tuotteille (PEF) ja organisaatioille (OEF). Ympäristöjalanjäljen arviointi ottaa huomioon tuotteiden ja organisaatioiden koko elinkaaren, luonnonvarojen hyödyntämisestä aina jätteiden hallintaan saakka. Se tarjoaa yhtenäisen eurooppalaisen menetelmän ympäristövaikutusten arviointiin. 

Ympäristövaikutuksia on perinteisesti mitattu erilaisilla yhden aiheen jalanjäljillä kuten hiilijalanjälki, vesijalanjälki ja ekologinen jalanjälki. Uusi ympäristöjalanjälki ottaa huomioon yhteensä jopa 16 ympäristövaikutusluokkaa kuten hiilidioksidipäästöt, vedenkulutuksen sekä vaikutukset otsonikerrokseen ja rehevöitymiseen.

EU:n komissio on yhdessä noin 300 vapaaehtoisen yrityksen ja muun organisaation kanssa testannut ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmää ja kehittänyt ohjeet yli 20 tuoteryhmälle ja kahdentyyppiselle organisaatiolle. Suomesta neljä vuotta kestäneessä pilotissa ovat olleet mukana Outotec, Stora Enso ja UPM Kymmene. Uusi ympäristöjalanjälkimenetelmä voi tulevaisuudessa johtaa merkittäviin muutoksiin siinä, miten tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista viestitään sekä miten tällä tiedolla kilpaillaan markkinoilla.

Se, miten ympäristöjalanjälkeä käytetään ja onko se jatkossa edellytys sille, että yritys voi esittää ympäristöväittämiä tuotteistaan, on vielä keskusteluissa. Ympäristöjalanjälkeä voidaan mahdollisesti käyttää ekotuotesuunnitteluasetusten ja ympäristöystävällisten julkisten hankintojen kriteerien valmistelussa sekä epäreiluja kaupallisia käytäntöjä koskevan direktiivin valvonnassa. Sitä voidaan myös hyödyntää tulevaisuudessa etenkin vapaaehtoisissa ympäristömerkinnöissä ja eri toimialojen sopimuksissa.

Nämä aiheet ovat esillä 18. syyskuuta Helsingissä Finlandia-talolla, jossa kokoontuu 150 asiantuntijaa Pohjoismaista, muista Euroopan maista sekä Euroopan komissiosta. Konferenssin järjestää Pohjoismaiden ministerineuvosto yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ympäristöministeriön kanssa.

Lähde: Suomen Ympäristökeskus  


Päivitetty/Updated: 18.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.