Tänä vuonna luettu 2 213 159 uutista.
This year 2 213 159 news read.

ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto tuottivat yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton kanssa väittelytaidon oppimateriaalia turkiselinkeinosta

ProFur, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Äidinkielen opettajain liitto ovat yhdessä tuottaneet väittelytaidon oppimateriaalipaketin, joka tarjoaa selkeän oppimiskokonaisuuden 8.-9. luokkalaisille.

 Materiaalin avulla oppilaat voivat syventyä väittelytaitoon ja perehtyä esimerkinomaisesti turkiselinkeinoon. Väittelytaito opettaa nuorille lähdekriittisyyttä ja mielipiteiden perustamista asiatietoon. Väittelypaketin pedagogisen materiaalin on työstänyt kaksi äidinkielenopettajaa Äidinkielen opettajain liiton ÄOL:n valvonnassa.

"Haluamme tukea nuoria väittelytaitojen opettelussa. Muodostaessaan omia mielipiteitään, nuoren on hyvä oppia ottamaan huomioon eri näkökulmia ja hakemaan oikeata tietoa. Esimerkiksi somesta poimittujen mielipiteiden takana voi olla puutteellista ja värittynyttä tietoa. Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa 8.-9. luokkalaisia hahmottamaan millaisia argumenttejä turkiselinkeinosta on - sen puolesta ja sitä vastaan, ja väittelemään asioista maltillisesti ja monipuolisesti", sanoo Äidinkielen opettajain liiton edustaja.

Opettajakohtaisilla tunnuksilla verkossa toimiva kokonaisuus sisältää taustatiedot väittelytaidosta, ohjeet materiaalin hyödyntämiseen ryhmässä sekä faktatiedot ja näkemykset turkiselinkeinon puolesta ja sitä vastaan. "Turkistarhaus on mainio esimerkki siitä, kuinka yhdestä aiheesta on löydettävissä runsaasti argumentteja niin puolesta kuin vastaankin. Lopulta kyse on arvoista: mitkä argumentit ovat kenellekin niitä painavimpia. Odotamme kiinnostuksella väittelypaketin saamaa palautetta ja erityisesti nuorten kokemuksia", SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli sanoo.

"Oppimateriaalin rakentaminen yhdessä SEY:n ja ÄOL:n kanssa on ollut antoisaa. Nuorten väittelytaidon tukeminen on hyvin tärkeää ja on hienoa, että turkiselinkeino on materiaalin aiheena mahdollistaen varmasti monipuoliset keskustelut alasta kokonaisuutena. Lukuvuoden 2018-2019 aikana tullaan näkemään väittelypaketin kysyntä. Jatkoa pohditaan palautteen ja kokemusten pohjalta", ProFurin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen sanoo.

Lähde: ProFur


Päivitetty/Updated: 18.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.