Tänä vuonna luettu 2 213 011 uutista.
This year 2 213 011 news read.

Beyond Fossils vahvistaa UPM:n asemaa johtavana uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen tarjoajana

UPM kiteyttää uudella brändilupauksellaan, UPM Biofore - Beyond Fossils, yhtiön suunnan kohti tulevaisuutta, joka on riippumaton fossiilisista raaka-aineista. Lupaus on luontevaa jatkoa yhtiön toiminta-ajatukselle tarttua biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin.

Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja kehittyvien markkinoiden kasvava keskiluokka luovat monipuolisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia UPM:n liiketoiminnoille. Ilmastonmuutos, huoli ympäristöstä sekä uusiutumattomien raaka-aineiden niukkuus ohjaavat yhteiskuntia ja yrityksiä kaikkialla maailmassa kohti uusiutuvien, ei-fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja kiertotaloutta. Lisäksi ne kasvattavat uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen sekä uusien teknologioiden kysyntää.

"UPM:n uusiutuviin puukuituihin ja biomolekyyleihin pohjautuvat innovaatiot tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville ratkaisuille. Etsimme jatkuvasti metsäbiomassalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja loppukäyttökohteita globaalin kuluttajakysynnän kasvaessa. Biopohjaisen metsäteollisuuden johtavana toimijana tarjoamme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luomme samalla arvoa sidosryhmillemme", brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson sanoo.

Uutta suuntaa esitellään kattavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin yhtiön päämarkkinoilla. "Tämän myötä kerromme selkeästi  tulevaisuuden suunnastamme. Alan johtavana globaalina toimijana haluamme näyttää tietä ja inspiroida sidosryhmiämme matkalla kohti fossiilisista materiaaleista riippumatonta tulevaisuutta", Nilsson toteaa. 

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 18.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.