Tänä vuonna luettu 2 244 037 uutista.
This year 2 244 038 news read.

Sosiaalisen median käyttöä ohjaavat yksityisyys ja käyttöön kulutettu aika

Tiina Koskelainen selvitti väitöskirjassaan sosiaalisen median erilaisia käyttötapoja ja käytön muuttumista ajan kuluessa.

Henkilökohtaisen teknologian sulautuminen osaksi arkea, jatkuva saavutettavuuden tunne, teknologian koukuttavat piirteet ja sosiaalinen paine tekevät henkilökohtaisen teknologian käytön kontrolloinnista haastavaa. 

Käyttäytymisen standardit ohjaavat sosiaalisen median käyttöä. Ihmisten toimintaa ohjaavat erilaiset käyttäytymisen standardit, joihin vaikuttavat sekä yksilön omat että ympäristön asettamat normit, asenteet, uskomukset ja ihanteet. Koskelaisen tutkimuksen mukaan myös sosiaalisen median käyttöä ohjaavat siihen liittyvät käyttäytymisen standardit. 

Tutkimuksen tulosten mukaan käyttäjät pystyivät yleensä noudattamaan asettamiaan käytön rajoja muuttamalla Facebookin käyttöä tilanteen mukaan. Joillekin käyttäjille standardien noudattaminen aiheutti kuitenkin haasteita tai ongelmia. Tutkimus toi esiin Facebookin käyttöön liittyviä haasteellisia tilanteita ja liiallisesta käytöstä aiheutuvia mahdollisia negatiivisia asioita, kuten teknostressi ja Facebook-riippuvuus.

Perinteiset teknologian käyttöä kuvaavat teoriat ja mallit eivät pysty kuvaamaan henkilökohtaisen teknologian käytön dynaamista luonnetta. Koskelaisen väitöskirjan tuloksena syntynyt vaiheteoria sosiaalisen median käytöstä auttaa ymmärtämään sosiaalisen median käytön aikana tapahtuvia muutoksia sekä niiden syitä.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää käyttäjien yksityisyyden hallintaan ja siitä tiedottamiseen. Nykyään Facebookin tietosuoja ja yksityisyysasetukset ovat sekavia ja niitä muutetaan usein, jolloin käyttäjät eivät tiedä miten ja kenelle heidän tietonsa ja käyttäytymisensä näkyvät. Facebookin käyttäjiä voidaan sitouttaa jatkamaan käyttöä uutisvirran kohdennetulla sisällöllä. Monet tutkimukseen osallistuvista kertoivat vähentäneensä Facebookin käyttöään, koska uutisvirran sisältö on muuttunut niin, että he näkevät vain kavereidensa kavereiden tykkäyksiä sekä mainoksia, eivätkä omia kiinnostuksensa kohteita.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Facebookin käyttäjät, joita pyydettiin kertomaan Facebookin käytöstään ja siihen liittyvistä kokemuksista. Aineisto kerättiin yksilöhaastattelujen ja päiväkirjatutkimuksen avulla.

KTM Tiina Koskelaisen tietojärjestelmätieteen väitöskirjan "Toward a stage theory of adaptive social media use: explaining change in Facebook use" tarkastustilaisuus on perjantaina 21.9.2018 klo 12.00, Seminaarinmäki S212. Vastaväittäjänä professori Virpi Tuunainen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Siponen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen. (Kuva: Pixabay).

Lähde: Jyväskylän yliopisto


Päivitetty/Updated: 18.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.