Tänä vuonna luettu 2 212 872 uutista.
This year 2 212 872 news read.

TEK ja Akavan Erityisalat: Suomesta eettisen tekoälyn kärkimaa

Algoritmilla ja sen tekijällä on paljon valtaa ja vastuuta. 

Syntyy valtatyhjiö, jos tekoäly ja siihen liittyvät eettiset valinnat jäävät vain tekniikan ihmisten ratkaistaviksi.

Tekoäly on mahdollisuus, jonka käytön etiikkaan tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin toistaiseksi on tehty. Suomi pystyisi näyttämään tässä suuntaa.   - Päättäjät ja asiantuntijat tarvitsevat kuitenkin nyt runsaasti lisää osaamista, jotta he voivat tehdä pitkäkantoisesti eettisiä päätöksiä tekoälystä, sanovat toiminnanjohtajat Jari Jokinen Tekniikan akateemiset TEKistä ja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.  

Oivan mahdollisuuden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen tarjoaa yhdeksän liiton ehdottama osaamistili, joka jakaisi jatkuvan oppimisen kustannuksia työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken.  - Suomella on kaikki edellytykset eettisen tekoälyn kärkimaaksi, sillä maamme on kilpailukykyinen paitsi algoritmiteknologiassa myös ihmisoikeuksissa, hallinnon korruptoimattomuudessa, demokratian toimivuudessa, yritysetiikassa ja koulutuksessa. Näiden pitää olla kunnossa, jotta tekoälyn voimaa ei käytetä kansalaisia syrjivästi, Jokinen korostaa.

Jokainen on varmasti huolestuneena seurannut algoritmien hyödyntämistä USAssa ja Kiinassa.  - Teknologiaa käytetään kansalaisten ja asiakkaiden "pisteytykseen", jonka perusteella rajataan vaikkapa lainansaantia tai matkustusoikeuksia. Herää kysymys, kenen intressien mukaan pisteytystä tehdään. Aina tätä ei ole helppoa tunnistaa, sillä kyse voi olla peitellyistä kulttuurisista ennakkoasenteista ja valtarakenteista, joita algoritmit vahvistavat, Luomanmäki sanoo.

Jotta tekoälyn hyödyntäminen etenee eettisesti kestävällä tiellä, tarvitsemme teknologisen, humanistisen ja yhteiskunnallisen ymmärryksen yhdistämistä.  - Muualla maailmassa osataan hyödyntää monipuolisemmin esimerkiksi humanistien kulttuurista ja inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvää osaamista, toiminnanjohtajat sanovat. 

TEKin jäsenet ovat teknologian osaajia, Akavan Erityisalat taas kokoaa yhteen humanististen alojen sekä hallinnon, viestinnän ja kasvatustieteiden asiantuntijoita yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta.  - Jäsentemme asiantuntemus on avainasemassa, kun tekoälyä koskevia päätöksiä valmistellaan ja tehdään yrityksissä ja julkisessa hallinnossa. Päättäjien kannattaa hyödyntää tätä asiantuntijuutta ennakkoluulottomasti ja poikkitieteellisesti, Jokinen ja Luomanmäki sanovat.  (Kuva:Pixabay).

Lähde: TEK ry


Päivitetty/Updated: 17.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.