Tänä vuonna luettu 2 513 885 uutista.
This year 2 513 885 news read.

Suomen Ekonomit vaikuttaa muin keinoin kuin mielenilmauksin irtisanomissuojan heikennyssuunnitelmaan

Suomen Ekonomien mielestä hallituksen täytyy perua tai muuttaa suunnitelmansa irtisanomissuojan heikentämisestä. 

Ekonomit ei kuitenkaan suunnittele työtaistelutoimiin tai poliittisiin mielenilmauksiin osallistumista, vaan käyttää asiassa muita vaikuttamiskeinoja tasapainoisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hallitus valmistelee työsopimuslain muutosta, joka helpottaisi henkilöperusteista irtisanomista alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Muutosta perustellaan työn tuottavuuden lisääntymisellä ja työllisyysvaikutuksilla. Suomen Ekonomien jäsenistä muutos koskisi noin kymmentä prosenttia.  

Ekonomit kyseenalaistaa Etlan tavoin näkemyksen siitä, että irtisanomisen helpottaminen lisäisi työllistämistä. Sen enempää kansalliset kuin kansainvälisetkään selvitykset eivät tue näkemystä työllistämiskynnyksen madaltumisesta.

Sen sijaan irtisanomissuojan heikentäminen lisäisi epävarmuutta. Pelkona on, että työntekijät eivät jatkossa enää uskalla kyseenalaistaa asioita, luoda uutta tai uskalla kertoa työnantajille epäkohdista. Se hankaloittaa myös pienten yritysten rekrytointia, sillä heikompi työsuhdeturva ei ole erityisen hyvä valtti kilpailtaessa parhaista työntekijöistä. Lisäksi se on syrjivä asettaessaan työntekijät eriarvoiseen asemaan riippuen työpaikan koosta.

Suomen Ekonomien mielestä sekä kollektiivisten että henkilöön liittyvien irtisanomisperusteiden muutostarpeita tulee arvioida kokonaisuutena. Näin on todennäköisempää saavuttaa ratkaisu, joka paremmin mahdollistaa mikroyritysten työllistämisen ja toisaalta vastaa siihen suojan tarpeeseen, jota työntekijät nykypäivän työelämässä tarvitsevat.

Lisäksi kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö tulee uudistaa välittömästi, jotta turhista kilpailukielloista päästään eroon. Kilpailukieltosopimuksilla on tutkitusti taloustieteellisestäkin näkökulmasta negatiivisia vaikutuksia kansantaloudelle ja työvoiman liikkuvuudelle.

Seuraavaksi hallituksen suunnitelmaa arvioidaan lainsäädännön näkökulmasta. Suunnitelma saattaakin kariutua siihen, että se on yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdoton. 

Lähde: Suomen Ekonomit 


Päivitetty/Updated: 14.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.