Tänä vuonna luettu 2 513 977 uutista.
This year 2 513 977 news read.

UPM avaa 70 paikkaa koulutusohjelmiin - paikkoja myös Lappeenrannassa

UPM käynnistää tänään haun useaan eri koulutusohjelmaan.

Haussa on avoimena yhteensä noin 70 paikkaa, jotka sijoittuvat Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille, Jämsänkosken, Kaipolan, Kaukaan, Kymin, Rauman ja Tervasaaren paperitehtaille sekä Kaukaan sahalle. Ammattitutkintoon valmistavat koulutusohjelmat koostuvat käytännön harjoittelusta ja teoriaopinnoista. Ohjelmiin haetaan henkilöitä, jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan sellu-, paperi- ja sahateollisuuden moniosaajiksi. Koulutusohjelmat valmistavat monipuolisiin tuotannon, sähkö/automaation sekä mekaanisen kunnossapidon tehtäviin.

Koulutusyhteistyökumppaneina toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo, Jyväskylän aikuisopisto Gradia sekä Ammatinedistämislaitos AEL. Hakuaika koulutusohjelmiin on 3.9.-25.9.2018. UPM:llä on pitkä kokemus ammattiin valmistavista koulutusohjelmista. Parhaillaan yhtiössä on Suomessa käynnissä 15 koulutusohjelmaa, joissa opiskelee 190 henkilöä.

"Biotalouden rajattomat mahdollisuudet luovat monipuolisia tilaisuuksia tulevaisuuden ammattilaisille. Siksi investoimme jatkuvasti koulutukseen ja ammattitaitoiseen työvoiman kehittämiseen eri puolilla Suomea", sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

Lisätietoja koulutusohjelmista ja yhteystiedot löytyvät internetsivuilta www.upm.fi/oppisopimus

Lähde: Lappeenrannan Uutiset 


Päivitetty/Updated: 14.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.