Tänä vuonna luettu 2 513 652 uutista.
This year 2 513 652 news read.

UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä

UPM on listattu jo kuudetta kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2018-2019.

"Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin, ja tähän toiminta-ajatukseen olemme sitoutuneet koko yhtiössä", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

Globaalit megatrendit ja niiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan edellyttävät merkittävää suunnanmuutosta uusiutumattomien fossiilipohjaisten tuotteiden ja materiaalien käytön vähentämiseksi. Biometsätalouden johtavana toimijana UPM:n tavoitteena on olla osa ratkaisua.

"Yhteiskunnallisen arvon tuottaminen sekä yrityksenä että uusiutuvien ja vastuullisten tuotteiden kautta on olennainen osa Biofore-strategiaamme, sillä toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat ja näkyvät yhteiskunnassa laajasti. Jotta voimme kehittää toimintaamme ja vastata paikallisyhteisöjen odotuksiin, meidän on tunnettava nämä vaikutukset", summaa Lundgren.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna. 

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 13.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.