Tänä vuonna luettu 2 513 773 uutista.
This year 2 513 773 news read.

Väitös:  Torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa vieraslajien menestymiseen

Ihmiset levittävät vieraslajeja, joista on tullut merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. 

Ne voivat uhata alkuperäislajistoa mm. kilpailemalla samoista resursseista, levittämällä tauteja ja loisia, sekä muovaamalla niiden elinympäristöä. Useat vieraslajit ovat esimerkiksi tuholaisia, ja niitä vastaan käytetään erilaisia torjunta- aineita. Torjunta-aineiden käytöllä voidaan vaikuttaa tuholaisten menestymiseen ja leviämiseen.

Euroopassa vieraslajien aiheuttamien kustannusten on arvioitu olevan yli 12 miljardia euroa vuosittain, ellei niitä torjuta tai rajoiteta. Aigi Marguksen ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjassa selvitettiin ihmisen käyttämien stressinaiheuttajien (tuholais- ja rikkakasvien-torjunta-aineiden) vaikutusta stressinsietokykyyn ja vieraslajien kelpoisuuteen liittyvissä ominaisuuksissa koloradonkuoriaisella. Tulokset kertovat, että vieraslajien altistuessa stressinaiheuttajille lisää niiden vastustuskykyä torjunta-aineille ja stressinsietokykyä. Ne vieraslajiyksilöt, joilla on korkeampi stressinsietokyky, oletettavasti sietävät samankaltaisia stressinaiheuttajia myös levittäytyessään uusiin ympäristöihin.

Tutkimuksessa selvisi myös, että rikkakasvien torjunta- aineiden käytöllä voi olla erilaisia yhdysvaikutuksia tuholaistorjunta-aineiden kanssa, minkä seurauksena niiden vaikutuksia populaatiotasolla voi olla hankala ennustaa. Pienillä, ei-tappavilla torjunta-aineannoksilla oli positiivisia vaikutuksia, ja ne voivat edistää koloradonkuoriaisen nopeaa evoluutiota ja levittäytymismenestystä.

FM Aigi Marguksen ekologian ja evoluutiobiologian alan väitöskirjan "Adaptation to Stressful Environments: Invasion Success of the Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata)" tarkastustilaisuus on lauantaina 15.9.2018 klo 12.00 Seminarium S212. Vastaväittäjänä on professori Helen E. Roy (Centre for Ecology and Hydrology, United Kingdom) ja kustoksena professori Leena Lindström (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lähde: Jyväskylän yliopisto 


Päivitetty/Updated: 12.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.