Tänä vuonna luettu 2 498 334 uutista.
This year 2 498 334 news read.

Potilaalle lisäarvoa tuottava hoitotyö edellyttää pitkäjänteistä kehittämistä

Potilaalle lisäarvoa tuottavan hoitotyön osuutta voidaan lisätä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla lean-periaatteita hyödyntäen, osoitti terveystieteiden maisteri Tuula Antinahon väitöstutkimus. 

Tulosten perusteella projektiluontoinen kehittäminen ei kuitenkaan takaa pysyviä muutoksia, ellei siihen panosteta organisaatiossa pitkäjänteisesti. Antinahon väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kehittää ja kuvata potilaalle lisäarvoa eli terveyshyötyä tuottavaa hoitotyötä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti. Tutkimus toteutettiin vuosina 2011-2016. 

Tutkimus osoitti, että hoitohenkilöstön työ vuodeosastoilla oli pääasiassa potilaalle lisäarvoa tuottavaa hoitotyötä, josta välittömän hoitotyön osuus oli kuitenkin vain alle puolet kokonaistyöajasta. Potilaalle lisäarvoa tuottava hoitotyö lisääntyi, kun osastot saivat omia resurssejaan täydentävää ulkopuolista voimavaraa kuten rahoitusta ja henkilöstövoimavaroja. Lisäarvoa tuottavan hoitotyön määrä palautui kuitenkin lähes lähtötasolle sen jälkeen, kun ulkopuolinen tuki lakkasi ja kehittäminen jatkui vuodeosastojen omana toimintana.

Tutkimus toteutettiin kahdessa suomalaisessa keskussairaalassa ja siinä sovellettiin mukaillen hoitotyön kehittämiseen tarkoitettua lean-pohjaista ja moniammatillista Transforming Care At the Bedside -ohjelmaa, jonka käytöstä ei ole aiemmin raportoitu Suomessa. Tutkimuksessa hyödynnettiin työajanseurantatutkimuksilla kerättyä tietoa hoitohenkilöstön työajan jakautumisesta hoitotyön eri toimintoihin kehittämistyön lähtö- ja arviointitiedoksi. Työajanseurantatutkimukset tuottavat kuvailevaa tietoa hoitohenkilöstön työstä ja työn sisällöstä kuvailevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehittämistyössä.

Tutkimus osoitti, että leanin periaatteita voidaan hyödyntää nimenomaan potilaille hyötyä tuottavien toimintojen lisäämiseksi, joka on hoitotyön keskeistä toimintaa. Oleellista leanin hyödyntämisessä on se, että kaikki potilaan hoitoon osallistuvat toimijat tunnistavat potilaat ja heidän tarpeensa oman toimintansa lähtökohdaksi. Antinahon mukaan tässä asiassa terveydenhuollon toimijoilla on kehitettävää, myös asenteellisesti.

Tulosten valossa projektiluontoinen kehittäminen ei välttämättä takaa kehittämistyöllä saavutettujen muutosten pysyvyyttä. Kehittämisohjelmien ja koulutettujen kehittämisen johtajien lisäksi tarvitaan pitkän tähtäimen suunnittelua, tutkimusta ja arviointia, riittäviä resursseja ja moniammatillista yhteistyötä pysyvien muutosten varmistamiseksi hoitotyössä.

Terveystieteiden maisteri Tuula Antinahon hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Potilaalle lisäarvoa hoitotyöstä - toimintatutkimus työajanseurannasta hoitotyön kehittämisessä tarkastetaan 21.9.18  Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Lisbeth Fagerström Åbo Akademin Vaasan yksiköstä ja tilaisuuden valvojana professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta.

Lähde:Itä-Suomen yliopisto


Päivitetty/Updated: 11.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.