Tänä vuonna luettu 2 514 051 uutista.
This year 2 514 052 news read.

Tuhansien maatalousvirkamiesten maa: Suomen tukihallinto on poikkeuksellisen monimutkainen

MT selvitti, montako ihmistä työskentelee virastoissa maatalouden hallinnon parissa.

Noin 48 500 maatilan tukivalvonnan ja hallinnon ympärillä pyörivä virkamieskoneisto on mittava. MT:n tekemien laskelmien perusteella suuruusluokka pyörii 2 000 henkilötyövuoden tietämissä. Jos vähennetään eläkelaitos Mela, luku laskee noin 1 800:een. Luvut ovat kuitenkin arvioita, sillä maatalousbyrokratian kokonaiskustannuksista ja -työllistävyydestä ei löydy tilastoa. 

Suomen maatalouden tukihallinto on poikkeuksellisen monimutkainen ja raskas, todettiin Valtiontalouden tarkastusviraston jälkiseurannassa vuonna 2016.  Maaseutuvirasto Mavi pyörii 206 henkilötyövuoden voimin. Mavi hallinnoi Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahaston käyttöä.  Mavin henkilöstökulut olivat viime vuonna 10,9 miljoonalla euroa.

Maa- ja metsätalousministeriössä työskenteleviä on noin 270. Ministeriön toimintamenot olivat viime vuonna 26,18 miljoonaa euroa.  Vaikka viljelijöiden määrä laskee, ministeriön menojen suunta on päinvastainen: toimintamenot kasvoivat 6,2 prosenttia.  Elykeskuksissa työskentelee maatalouselinkeinojen parissa noin 440 henkeä. Ne muun muassa valvovat maataloustukiehtojen toteutumista.

MT kysyi henkilöstömäärien kehityksestä 14 elykeskukselta, joista yhdeksän vastasi kyselyyn. Loppujen henkilöstömäärät arvioitiin alueen koon ja muiden elykeskusten keskiarvojen perusteella. Suurimpiin kuuluu Varsinais-Suomen keskus 50 henkilön ja Etelä-Pohjanmaan 44 henkilön työvahvuudellaan.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa työskenteli viime vuonna 676 henkilöä. Sen toiminta ulottuu myös kotimaisen maatalous- ja elintarvikeketjun ulkopuolelle. Lisäksi maataloushallinnon ympärillä työskennellään kunnissa. Kunnissa on maaseutuasiamiehiä yhteensä 150, maaseutusihteerejä 51, maaseutupäälliköitä 36 ja valvontaeläinlääkäräreitä 60. Lukemasta puuttuu vielä ainakin aluehallintovirasto. N

Lähde: MT


Päivitetty/Updated: 10.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.