Tänä vuonna luettu 2 513 848 uutista.
This year 2 513 849 news read.

Työstressi ei sovi perussairautta poteville miehille - lisää ennenaikaista kuolleisuutta

Työstressi on laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan erityisen haitallista miehille, joilla on sairaalahoitoa vaatinut diabetes tai joilla on ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus. 

Heidän joukossaan työstressiä kokevilla oli liki kaksinkertainen ennenaikaisen kuoleman riski verrattuna samoja sairauksia sairastaviin miehiin, jotka eivät raportoineet työstressistä. Tutkimuksessa selvitettiin työstressin yhteyttä kuolleisuuteen Suomessa, Ranskassa, Ruotsissa ja Britanniassa. Mukana oli yli satatuhatta ihmistä, joiden seuranta aloitettiin vuosina 1985-2002.  Aluksi he vastasivat kyselyyn elintavoistaan, työstään ja terveydestään. Seurannan lopussa 14 vuotta myöhemmin noin 3 800 ihmistä oli kuollut. 

Tulosten mukaan kroonisesti sairastavilla ja työstressiä kokevilla miehillä oli 1,7-kertainen kuolleisuusriski verrattuna samoja sairauksia poteviin, joilla ei ollut työstressiä. - Yksityiskohtaista tietoa kuolinsyistä ei kerätty. Sydän- ja verisuonikuolleisuus oli kuitenkin selkeästi koholla, kertoo tutkimusta vetänyt epidemiologian professori Mika Kivimäki, joka työskentelee Helsingin yliopistossa ja Työterveyslaitoksessa.  Työstressin tunnusmerkkinä pidettiin sitä, että työntekijällä oli kuormittava työ, mutta vähän vaikutusmahdollisuuksia siihen.

Tutkimuksen perusteella kuntoilu, tupakoimattomuus ja hyvät veriarvotkaan eivät näytä poistavan stressiin liittyvää kuolleisuutta riskiryhmässä. Kivimäen mukaan omasta terveydestä kannattaa silti huolehtia. Esimerkiksi tupakointi, ylipaino ja korkea kolesteroli lisäävät todennäköisyyttä sille, että verisuoniin alkaa kertyä plakkia.

- Stressin puolestaan ajatellaan lisäävän riskiä tuon ateroskleroottisen plakin irtoamiselle niin, että siitä muodostuu tukos sepelvaltimoon eli sydäninfarkti tai tukos aivovaltimoon eli aivoinfarkti. Jos perinteiset riskit minimoidaan, samalla todennäköisyys stressin haitoillekin vähenee. Jos taas ateroskleroosi pääsee kehittymään pitkälle, todennäköisyys stressin laukaisemalle infarktille kasvaa.

Tutkijoiden mukaan ei riitä, että riskiryhmän miehiä kehotetaan kiinnittämään enemmän huomiota elintapoihinsa. Myös työnantajilta tarvitaan tukea työntekijöiden suojelemiseksi liialliselta työstressiltä. Tutkimus ilmestyi kesäkuussa Lancet Diabetes and Endocrinology -julkaisussa. Suomesta tutkimusta olivat tekemässä muun muassa Helsingin, Turun ja Oulun yliopistot, Folkhälsan ja Työterveyslaitos. 

Lähde: STT


Päivitetty/Updated: 08.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.