Tänä vuonna luettu 2 498 251 uutista.
This year 2 498 252 news read.

Kaipaako yrityksesi vetoapua kiertotalousliiketoimintaan?

HAMKin luonnonvara-alan opiskelijat ideoivat uutta liiketoimintaa syksyllä järjestettävässä opintokokonaisuudessa. 

Haastajiksi haetaan alueen yrityksiä.

HAMK etsii toimeksiantoja yrityksiltä Forssan kampuksella syys-lokakuussa toteutettavaan Kiertotalous -opintokokonaisuuteen. Yritysyhteistyön tavoitteena on ratkaista kiertotalouden keinoin jokin toimeksiantajan liiketoimintaan liittyvä haaste (esim. jätteet, sivuvirrat) ja ideoida yritykselle uutta liiketoimintaa, periaatteella "toisen jäte on toisen raaka-aine". Opiskelijoiden tiimitityön tuloksena syntyy kuvaus liikeideasta, asiakkaista, markkinasta, kilpailijoista eli liiketoimintasuunnitelma SWOT-analyyseineen sekä markkinointisuunnitelma. Ratkaisuja etsimässä on mukana iso joukko kestävän kehityksen opiskelijoita sekä biotalouden insinööriopiskelijoita. 

Mukaan lähtevien yritysten tulee määrittää toimeksiannon ja nimetä yhteyshenkilö. Työaikaa toimeksiantajalta kuluu noin 3-5 työtuntia opiskelijoiden ohjaamiseen, sisältäen opiskelijoiden vierailun yrityksessä, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen sekä osallistumisen valmiin työn esittelyseminaariin 24.10 (onnistuu myös verkossa, saapuminen kampukselle ei ole välttämätöntä lainkaan projektin aikana)

Opintokonaisuuden aikataulu:

  • 24.8 mennessä yritysten tulee olla yhteydessä ohjaavaan opettajaan 
  • 29.8 kirjallinen toimeksianto esitellään opiskelijoille (yritys esittelee itse tai ohjaavat opettajat hoitavat)
  • 17.9, 27.9 ja 11.10 yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa (tarpeen mukaan, yritys ja opiskelijat voivat sopia yhteydenpitoon näiden sijaan myös muun ajankohdan) 

Lisätietoja: HAMK


Päivitetty/Updated: 16.08.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.