Tänä vuonna luettu 2 249 572 uutista.
This year 2 249 572 news read.

Asiantuntijat pureutuvat ympäristöön ja ihmisoikeuksiin Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UN Environment) järjestävät yhteistyössä kansainväliseen ympäristöoikeuteen ja diplomatiaan keskittyvän täydennyskoulutuskurssin Joensuussa.

UEF-UN  Environment-kurssin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kehitys- ja teollisuusmaiden välillä, arvioida viimeaikaista kansainvälisen ympäristöoikeuden kehitystä ja kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa sekä siirtää 'hiljaista tietoa' kokeneilta diplomaateilta nykyisille ja tuleville kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelijoille.

Yli kymmenvuotisen historiansa aikana kurssi on noussut kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi. Tähän mennessä kurssille on osallistunut yli 400 kurssilaista 122 eri maasta. Kurssille valitaan osallistujiksi ympäristösopimusten neuvottelijoita pääasiassa eri maiden ulko- tai ympäristöministeriöistä, mutta myös esimerkiksi alan tutkijoita sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Nyt järjestettävän viidennentoista kurssin teemana on ympäristö ja ihmisoikeudet. Aihetta käsitellään kurssilla useilla luennoilla ja erilaisissa interaktiivisissa harjoituksissa. Kurssin keskiössä on kaksipäiväinen neuvottelusimulaatio, jossa jäljitellään todellista ympäristösopimuksen neuvottelutilannetta.

UEF-UN Environment -kurssi edistää osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamista vahvistamalla kestävän kehityksen toimeenpanoa. Kurssi tukee erityisesti kehitysmaiden kapasiteettia osallistua täysipainoisesti ympäristösopimuksia koskeviin neuvotteluihin ja toteuttaa sopimuksissa tehdyt sitoumukset. Kurssi järjestetään Suomen ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön tuella.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan kurssin eri osioita sopimalla siitä järjestäjien kanssa. Lisäksi kurssin vetäjiä, luennoitsijoita ja osanottajia on mahdollisuus haastatella sovittaessa. Kurssin puhujista haastatteluja voi antaa muun muassa yli 20 vuoden kokemuksen kansainvälisistä ympäristöneuvotteluista omaava Anne Daniel (General Counsel, Department of Justice, Government of Canada). 

Lähde: Itä-Suomen Yliopisto 


Päivitetty/Updated: 10.08.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.