Tänä vuonna luettu 2 248 792 uutista.
This year 2 248 792 news read.

Viikon vieraslaji -kampanjalla haluttiin lisätä tietoisuutta haitallisista vieraslajeista

Suomessa hyväksyttiin keväällä 2018 ensimmäinen kansallinen hallintasuunnitelma EU:n alueella merkityksellisille haitallisille vieraslajeille. 

Haitallisia vieraslajeja on nimetty myös vuonna 2016 julkaistussa kansallisessa luettelossa, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kesäkuussa käynnistämän Bongaa viikon vieraslaji -kampanjan tavoitteena oli lisätä osaltaan tietoisuutta haitallisista vieraslajeista sekä auttaa niiden tunnistamisessa ja torjunnassa.

Sosiaalisen median kanavia hyödyntäneessä kampanjassa esiteltiin viikoittain yksi ajankohtainen vieraslaji ja kerrottiin, mitkä ovat sen tehokkaimpia torjuntakeinoja. Esittelyt julkaistiin Vieraslajit-Facebook-sivuilla ja asiasta kerrottiin myös MMM:n ja muiden kampanjassa mukana olevien tahojen Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä. MMM:n ohella kampanjassa olivat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus SYKE, ympäristöministeriö ja WWF.

Pääosa kampanjaan valituista lajeista oli helposti tunnistettavia vieraskasveja - eläimistä mukana oli vain kotipuutarhoissa ja viljelyksillä tuhoja aiheuttava espanjansiruetana. Perusteluna kasvipainotteisuudelle oli se, että haitalliset vieraskasvit levittäytyvät juuri kesäaikaan tehokkaasti uusille alueille, ja silloin niiden leviämistä on myös helpointa torjua. Kasvullisen lisääntymisen ohella tuuli, eläimet ja vesi kuljettavat kasvien siemeniä pitkiäkin matkoja, ja kasvit - samoin kuin espanjansiruetana - leviävät helposti myös maansiirtojen ja puutarhajätteen mukana.

Kansalaiset osallistuivat kampanjaan jakamalla #viikonvieraslaji-julkaisuja eteenpäin ja julkaisemalla itse Instagramissa ja Facebookissa valokuvia kunkin viikon vieraslajeista. Uuden kansallisen vieraslajiluettelon on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- ja eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella alueelle, jonne se ei olisi muuten - esimerkiksi maantieteellisen esteen takia - voinut levitä. Vieraslajeja on satoja, mutta vain osa niistä aiheuttaa niin merkittäviä haittoja, että niiden aktiivista torjuntaa pidetään joko EU:n tasolla tai Suomessa tarpeellisena.

EU:n tai kansallisessa luettelossa nimetyt haitalliset vieraslajit uhkaavat levitessään luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa myös monenlaista muuta haittaa yhteiskunnassa. Haitallinen vieraslaji voi joko kokonaan syrjäyttää tai yksipuolistaa alkuperäislajistoa, levittää haitallisia tauteja tai loisia tai esimerkiksi haitata alueiden virkistyskäyttöä. Vieraslajit voivat haitata myös maa- ja metsätalouden sekä riista-, kala- ja porotalouden harjoittamista. Vieraslajien torjunta on siksi näillä aloilla keskeinen osa ilmastonmuutokseen varautumista. EU:n tai kansalliseen luetteloon kuuluvia haitallisia vieraslajeja ei saa päästää luontoon, eikä niitä pääsääntöisesti saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa. 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö 


Päivitetty/Updated: 04.08.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.