Tänä vuonna luettu 2 249 488 uutista.
This year 2 249 488 news read.

Keräysautoille tuotiin roimasti enemmän kierrätettäviä materiaaleja kahteen edelliseen vuoteen verrattuna

Järjestimme huhti-kesäkuussa jo perinteisen keräysautokierroksemme pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kymmenen viikon aikana lähes 21 000 asukasta toi autoille metallia, sähkölaitteita sekä vaarallista jätettä - tavaroita ja aineita, joita ei saa laittaa sekajätteeseen.

Parin hiljaisemman vuoden jälkeen asukkaat toivat kierrätettäviä materiaaleja autoille nyt huomattavasti enemmän. Sähkölaitteiden määrä kasvoi eniten, yli viidenneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Vaarallisten jätteiden määrän kasvu oli lähes saman verran.

Kaikkiaan asukkaat toivat autoille yhteensä 418 000 kiloa jätettä. Määrästä noin puolet oli erilaisia kodin sähkölaitteita, reilu neljännes metalliromua ja vajaa neljännes vaarallista jätettä. Vaarallisesta jätteestä, jota tuotiin kokonaisuudessaan 99 500 kiloa, yli puolet oli maaleja, lakkoja ja liimoja; niiden jälkeen eniten tuotiin lyijyakkuja, liuottimia, laasteja ja paristoja.

Kerätyt tavarat ja vaaralliset jätteet kuljetettiin niitä käsitteleville yrityksille. Lajittelun ja käsittelyn jälkeen tavaroista saadut materiaalit kierrätetään uusiokäytössä tai hyödynnetään muilla tavoilla. Vaaralliset aineet tehdään vaarattomiksi. 

Keräysautopalvelumme on asukkaille ilmainen ja sen tavoitteena on helpottaa kierrättämistä ja tuoda keräyspiste lähelle kotia. Keräysautojen mukana kulki ympäristöneuvoja opastamassa asukkaita autoissa kerättävistä jätteistä sekä yleisesti lajittelusta. Kokonaisuudessaan keräysautokierros sujui hyvin ja tavaraa tuotiin autoille paljon. Kerätyssä palautteessa palvelu sai kiitosta, mutta asukkaat toivoivat, että kiertue toteutettaisiin useammin ja että pysähtymispaikkoja olisi enemmän ja lähempänä omaa kotia.

- Saimme myös jonkin verran ehdotuksia ja toiveita uusista pysähdyspaikoista, siitä kiitos! Pääkaupunkiseutu on tiiviisti rakennettua ja alueella rakennetaan koko ajan uutta, joten "vapaa tila" vähenee entisestään. Kartoitamme uusia pysähdyspaikkoja ja otamme huomioon ehdotukset. Kiertueen suunnittelu on haastavaa, sillä pysähdyspaikoissa pitää olla tilaa viidelle kuorma-autolle ja tavaroita tuoville asiakkaille. Lisäksi paikan tulee olla turvallinen liikenteellisesti, toimintovastaava Maarit Kiviranta toteaa.

HSY:n keräysautokierros toteutetaan keväisin. Syksyllä elokuusta alkaen vuorossa on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen keräysautokierros, jossa kerätään kotitalouksissa tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa.

Kotitalouksien vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua voi tuoda maksutta ympäri vuoden Sortti-asemillemme, joita on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kirkkonummella yhteensä viisi. Paristoja, energiansäästölamppuja ja pieniä sähkölaitteita voi palauttaa myös niitä myyviin liikkeisiin. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on käytettävissä reilut 40 vaarallisen jätteen keräyskonttia.

Lähde: HSY


Päivitetty/Updated: 13.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.