Tänä vuonna luettu 2 498 525 uutista.
This year 2 498 525 news read.

Uusi varhaiskasvatuslaki siirtyy kuukaudella - voimaan syyskuun alussa

Varhaiskasvatuksesta tulee selkeästi osa koulutusjärjestelmää, ei enää sosiaalihuoltoa

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan kuukautta aiottua myöhemmin eli 1. syyskuuta. Asialle tuli niin kiire eduskunnassa, ettei lakiteknisiä yksityiskohtia ja asetuksia saatu ajoissa valmiiksi. Presidentin on määrä vahvistaa laki perjantaina.

Lasten arjessa muuttuu tuskin heti mikään, sanoo opetusneuvos Tarja Kahiluoto opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Käyttöön tulevat uudet tehtävänimikkeet ja tehtävät, mutta lapsille tuskin on merkitystä esimerkiksi sillä, että lastentarhanopettaja onkin syksyllä varhaiskasvatuksen opettaja.

Arvostelijoiden mielestä laki ei puutu todellisiin ongelmiin, kuten ryhmien liian suureen kokoon. Kahiluodon mukaan se on totta, mutta hallitus on pitäytynyt toissa vuonna tekemissään päätöksissä ryhmien koosta. Jatkotoimille on kuitenkin nyt hyvä pohja, hän sanoo.

Lapsen käyminen varhaiskasvatuksessa ei enää ole salassa pidettävä tieto. Lapselle tehtävä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on kuitenkin edelleen salassa pidettävä asiakirja. Asiakkuus on ollut salassa pidettävää, koska varhaiskasvatus on ollut aiemmin osa sosiaalihuoltoa. Nykyään se on osa koulutusjärjestelmää ja lähenee perusopetusta. Päiväkodista ei kuitenkaan tule koulumaisempi. Varhaiskasvatuksen tavoitteet asetetaan toiminnalle ja henkilöstölle, ei lapselle.

Käyttöön otetaan varhaiskasvatuksen tietovaranto, johon tallennetaan perhettä ja lasta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja järjestäjiä koskevia tietoja. Tietoja voivat hyödyntää muutkin viranomaiset, kuten Kela. Kun asiakkuus ja siihen liittyvät tiedot eivät enää ole salassa pidettäviä, on myös tietojärjestelmien käyttö jossain määrin helpompaa. Arkaluontoisen tiedon kohdalla pitää kuitenkin noudattaa salassapitosäännöksiä. Salassa tulee pitää ainakin terveyttä ja tuen tarvetta, lapsen henkilökohtaisia oloja sekä lapsen henkilökohtaista arviointia koskevat tiedot.

Tietosuojanormit päivitetään, jotta digitaalinen yhteydenpito kotien ja päiväkotien välillä mahdollistuu. Paljon on kysytty, saako varhaiskasvatuksessa käyttää kouluista tuttua Wilmaa vanhempien ja päiväkodin väliseen kommunikointiin. OKM ei ota tekniseen järjestelmään kantaa. Jokainen kunta päättää itse, minkä järjestelmän ottaa käyttöön.

Ruokailu järjestetään vastedes kaikille ruokailun aikana läsnäoleville lapsille. Nykyään ruokailussa on ollut kirjavaa käytäntöä lasten sovittujen varhaiskasvatusaikojen takia. Lainmuutos selkeyttää lapsen asemaa: jos on paikalla, saa myös ruuan.

Tarkoitus on, että vuodesta 2030 lähtien vähintään kaksi kolmesta päiväkodin lapsiryhmässä työskentelevästä ovat korkeakoulutettuja. Tällä tavoitellaan varhaiskasvatuksen parempaa laatua. Nykyään korkeakoulutettuja pitää olla yksi kolmesta.

Lähde: STT


Päivitetty/Updated: 12.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.