Tänä vuonna luettu 2 498 263 uutista.
This year 2 498 264 news read.

Kestävä liikennepolitiikka eurooppalaisten asiantuntijoiden tarkastelussa

Kahdeksan metropolialueen asiantuntijat pohtivat, miten liikennepolitiikkaa saisi kehitettyä nykyistä kestävämmäksi, kansainvälisessä työpajassa Budapestissä 11.-13.6.2018. Työpaja oli osa SMART-MR-hanketta.

HSY on mukana eurooppalaisessa SMART-MR eli Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla. Hankkeessa järjestetään työpajoja keskeisistä liikkumisen teemoista. 

Kesäkuussa pidettiin kuudes työpaja Budapestissä, jonka aiheena oli liikenteen hallinta ja se edisti eurooppalaista yhteistyötä kestävämmän liikennepolitiikan kehittämisessä. Työpajaan osallistui kahdeksan metropolin asiantuntijoita. Sen organisoi BKK eli Centre for Budapest Transport.

Työpajassa keskusteltiin laajalti alueellisen liikennejärjestelmän, liikennepolitiikan ja uuden teknologian lisäksi kysyntälähtöisestä julkisesta liikenteestä, joukkoliikennejärjestelmän kehittämisestä ja myös liikkumisesta palveluna (MaaS). EU:n liikenteelle kohdistetut ilmastotavoitteet olivat osana keskusteluja.

Työpajan osanottajat testasivat Budapestin julkisen liikennejärjestelmän toimivuutta. Suurin osa osallistujista kiitteli laajaa ja monipuolista joukkoliikenneverkkoa, lyhyitä vuorovälejä, uutta metrolinjaa sekä erikoispitkiä CAF-raitiovaunuja. Kävelymatkat olivat lyhyitä ja odotusajat vähäisiä. Havainnoinnin aikana kirjattiin sekä positiivisia että negatiivisia huomioita. Hellejakson aikana ilmastoinnin puuttuminen osasta joukkoliikennevälineistä sai osakseen palautetta. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta se on tärkeää.

Työpajan pohjalta paikallista joukkoliikennejärjestelmää voidaan kehittää edelleen ja viedä havaintoja osaksi hankkeen tuloksia. Työpajassa käsiteltiin Unkarin pääkaupungin ja sen ympäristön alueellisia instituutioita, BKK:n institutionaalista roolia, Budapestin alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja YK:n kestäviä tavoitteita. Ulkopuoliset hankekumppanit esittivät parhaita käytänteitä liikenteen organisoinnissa.

HSY:n osatehtävänä SMART-MR-hankkeessa on kehittää vähähiilisiä asemanseutuja. SMART-MR-hankkeen kumppanit edustavat eurooppalaisia metropolialueita (Ljubljana, Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Rooma, Barcelona ja Porto). Hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta.

Lähde: HSY


Päivitetty/Updated: 12.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.