Tänä vuonna luettu 2 229 770 uutista.
This year 2 229 770 news read.

Julkisissa sote-organisaatioissa riskien arviointi paikoin retuperällä

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tehty pro gradu -tutkielma paljastaa, että investoinneissa riskien arvioinnin tulisi olla ennakoivampaa ja enemmän erillään varsinaisesta päätöksenteosta. 

Keskeistä onnistuneessa investointipäätöksessä on yhteistyö organisaation henkilökunnan kanssa ja eri organisaatioiden välillä, sekä johdon sitouttaminen. 

Nykyään monet organisaatiot tehostavat toimintaansa investoimalla informaatioteknologiaan. Susanna Jääskeläinen tutki pro gradussaan, kuinka Suomen eri sote-organisaatiot toteuttivat riskien arvioinnin päätöksentekoprosessissa, joka liittyi asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) hankintaan.  

Jääskeläisen tekemässä haastattelututkimuksessa selvisi, että sote-organisaatioissa investointipäätöksentekoprosessin aikana riskit tunnistettiin, mutta niitä arvioitiin pääasiassa keskusteluiden tai muiden laskelmien ja analyysien yhteydessä. - Toisin sanoen riskien arviointia ei toteutettu erillisenä toimintona päätöksentekoprosessin aikana, eikä se noudattanut mitään riskien arvioinnille esiteltyä mallia tai menetelmää, joita näissä usein hyödynnetään, Jääskeläinen selventää.

Jääskeläisen tutkimuksen mukaan riskien analyysia tulisi tehdä yhteistyössä organisaation eri tasolla työskentelevien ihmisten kanssa. Yhteistyötä kannattaisi tehdä myös eri organisaatioiden välillä jo aikaisessa vaiheessa. Informaatioteknologiaan investoiminen vaatii myös organisaation johdolta laajaa ymmärrystä investoinnin vaikutuksista liike- ja muuhun toimintaan.

Jääskeläisen saamia tuloksia voidaan hyödyntää sekä julkisen että yksityisen sektorin suurissa tietojärjestelmähankinnoissa, kun laaditaan ohjeistusta investointipäätöksenteon aikaiselle riskien arvioinnille. Tulosten avulla tulevia julkisia järjestelmähankintoja ja siten myös julkisten varojen käyttöä voidaan hallita ja optimoida paremmin.

Tutkimuksessa haastateltiin kuutta APTJ-hankintaan kutsuttua sairaanhoitopiiriä. Parhaillaan käynnissä olevaa hankintaprosessia johtaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Kesällä 2017 julkaistussa hankintailmoituksessa APTJ-hankinnan arvoksi arvioitiin 90 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Täten se ylitti sekä kansallisen että EU-kynnysarvon, eli sitä voidaan pitää suurena hankintana.

Lähde: Jyväskylän yliopisto


Päivitetty/Updated: 11.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.