Tänä vuonna luettu 2 498 481 uutista.
This year 2 498 481 news read.

WWF ja K-ryhmä avaavat uhanalaiselle vaellustaimenelle kutureittejä Kuhmossa - kahden turhan esteen takana taimenta odottaa 10 kilometriä uutta elinympäristöä

WWF ja K-ryhmä avaavat talkoovoimin taimenelle vaellusreittejä Kuhmon Rauhiopurolla ja Särkipurolla lauantaina 7. heinäkuuta. 

Kohteissa taimenen vaellusta potentiaalisille elinalueille estävät liian korkealle asennetut tierummut, joiden lävitse taimen ei pääse jatkamaan vaellustaan. Lauantain puronkunnostustalkoot ovat osa WWF:n ja K-ryhmän monivuotista yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi.

Talkoolaiset kynnystävät puroissa esteeksi muodostuneiden tierumpujen edustoja, jotta uhanalainen vaellustaimen pääsisi jatkamaan kutumatkaansa. Esteiden poistuttua taimenille ja muille virtavesilajeille vapautuu jopa kymmenen kilometriä potentiaalista elin- ja lisääntymisympäristöä. Talkoissa rakennetaan myös uusia lisääntymis- ja poikasalueita, jotta kalat saataisiin palaamaan puroon ja kuteminen voisi alkaa.

"Rauhiopurolla taimenta on tavattu viime aikoina vain istutettuna, mutta tavoite on, että lohikala kotiutuisi sinne ja alkaisi taas lisääntyä luontaisesti. Särkipurolla ollaan hieman edellä aiempien kunnostusten ansiosta, mutta silti tavoite on sielläkin sama: taimen pitää saada kotiutettua", sanoo WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Talkoissa lapionvarteen tarttuu myös K-Supermarket Vuokatin ja K-Supermarket Sotkamon kauppias Hannu Korhonen. "Luontoarvot ovat minulle K-kauppiaana tärkeitä. Kala koskettaa tavalla tai toisella melkein jokaista suomalaista, ja on yhteinen tehtävämme huolehtia siitä, että suomalaiset vaelluskalakannat voivat hyvin. Siitä tässä yhteistyössä on kysymys", kauppias sanoo.

"Olemme jo saaneet aikaan hienoja tuloksia eri puolilla Suomea. On mahtavaa laittaa kahluuhousut jalkaan seuraavaksi täällä Kalevalan kodissa!" iloitsee K-ryhmän ympäristöasiantuntija Minna Saari.

Kuhmon lauantaiset talkookohteet ovat osa isompaa #Kalahässäkkä-koskienkunnostustapahtumaa, jota vietetään Kuhmossa koko viikonlopun ajan. WWF ja K-ryhmä kiittävät Kuhmon kaupunkia, Kuhmon perhokalastajat ry:tä sekä osakaskuntia talkoiden mahdollistamisesta.

WWF:n ja K-ryhmän monivuotinen yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi käynnistyi viime vuonna. Viiden vuoden aikana tavoitteena on avata kalan kulkua haittaavia vaellusesteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja patoja eri puolilla Suomea. Lisäksi kaloille tehdään virtavesiin kutupaikkoja talkootöillä. Ensimmäisen talkoosyksyn aikana eri puolilla Suomea avattiin 9 nousuestettä ja rakennettiin 60 kutusoraikkoa. Yhteistyön tunnistaa "Kuteminen kuuluu kaikille" -sloganista.

Lähde: WWF Suomi


Päivitetty/Updated: 09.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.