Tänä vuonna luettu 2 498 236 uutista.
This year 2 498 236 news read.

Yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa

UPM on tänään julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme) laajempana kuin koskaan aikaisemmin. 

Yhtiö on jo vuosien ajan raportoinut ympäristövaikutuksistaan Euroopan yksiköissä, Kiinassa ja Uruguayssa, mutta nyt selonteot avaavat kattavasti myös yhtiön paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

UPM:n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja Gabriele Wende sanoo, että ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. "Tehdas on joka päivä läsnä ihmisten arjessa, joten ei ole yhdentekevää mitä siellä tapahtuu. Siksi haluammekin tarjota varmennettua, konkreettista tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa. Ja tieto pitää olla saatavilla helposti", Wende perustelee.

"UPM:n uusi tapa raportoida yhteiskunnallisia asioita ympäristövaikutusten ohella kertoo yhtiön vahvasta sitoutumisesta läpinäkyvyyteen, mikä on myös EMAS-organisaatioiden tavoite", sanoo Kestutis Sadauskas, Director for the Green Economy, the European Commission's Directorate General for the Environment. "Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia. Selonteot tarjoavat paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille luotettavaa tietoa siitä, miten yhtiö edistää kestävää kehitystä. Kannustamme muitakin yrityksiä kehittämään raportointiaan tähän suuntaan", Sadauskas sanoo.

Laajennetun EMAS-raportoinnin kehittämisessä hyödynnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia. Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. "Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja", Ali-Yrkkö kertoo.

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kuuluvat oleellisesti mm. yritystoiminnasta syntyneet paikalliset verotulot sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Näistä ja monista muista yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista voit lukea lisää:

Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön ympäristöselonteko on hyväksytty. 

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 06.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.