Tänä vuonna luettu 2 498 410 uutista.
This year 2 498 410 news read.

Kolin talkooleirillä ahkeroidaan jylhissä perinnemaisemissa

Eri puolilta Suomea saapuneet vapaaehtoiset ahkeroivat parhaillaan Kolin kansallispuistossa WWF:n ja Metsähallituksen luontopalveluiden järjestämällä talkooleirillä. 

Talkoolaiset työskentelevät lajistoltaan arvokkaiden perinneympäristöjen suojelemiseksi. Työnkuvaan kuuluu muun muassa lehtojen hoitoa, niittoa ja aidantekoa. Koli on valtakunnallisesti merkittävä luontokohde, jonka maisemat metsät, lehdot ja perinneympäristöt ovat suojelun arvoisia. Perinneympäristöt - muun muassa kukkivat niityt, kuivat kedot ja avoimet laitumet - ovat lajistoltaan Suomen monimuotoisimpia luontotyyppejä. Ne tarjoavat suotuisat olosuhteet hyvin suurelle joukolle lajeja, jotka vaativat kukoistaakseen avointa ja valoisaa tilaa. Kolin kansallispuiston perinneympäristöissä elää monipuolinen lajisto kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja muita hyönteisiä. Lisäksi perinneympäristöt ovat kasvilajistoltaan erittäin arvokkaita.

Tehostuneen maatalouden ja umpeenkasvun myötä Suomen perinneympäristöt ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi. "Kun Suomen perinneympäristöjä kartoitettiin 1990-luvulla, monimuotoisuudeltaan arvokkaita perinneympäristökohteita löydettiin yhteensä vain noin 19 000 hehtaaria. Sata vuotta aiemmin pelkästään niittyjä arvioidaan olleen Suomessa noin 1,6 miljoonaa hehtaaria", WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Perinneympäristöille on tyypillistä se, että ne vaativat säilyäkseen säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa. Niiden umpeenkasvun on arvioitu olevan toiseksi tärkein syy lajien uhanalaisuuteen Suomessa. "Lajien suojelun kannalta perinneympäristöjen hoito on äärimmäisen tärkeää. Täällä Kolillakin tehdään arvokasta työtä luonnon hyväksi", Luukkonen sanoo. "Tällä viikon kestävällä talkooleirillä teemme töitä, joihin normaalisti ei riitä käsiä tai niitä ei voi tehdä koneella. Tällaisia ovat esimerkiksi perinne- eli pisteaidan teko. Ison porukan työnjälki näkyy talkookohteissa nopeasti", kertoo Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija Suvi Haapalehto. "Puistossa on tarkoitus myös vaalia vanhoja työtapoja sekä perinnerakentamista. Leiri on hyvä tapa välittää tätä tietoa eteenpäin", Haapalehto sanoo.

WWF järjestää tänä kesänä yhteensä kuusi talkooleiriä, joilla kunnostetaan arvokkaita luontokohteita eri puolilla Suomea. Leireillä on pitkät perinteet, sillä niitä on järjestetty vuodesta 1977 alkaen. Jokaiselle talkooleirille osallistuu noin 20 vapaaehtoista. 

Lähde: WWF Suomi 


Päivitetty/Updated: 06.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.