Tänä vuonna luettu 2 498 262 uutista.
This year 2 498 262 news read.

Luomupellot kestävät kuivuutta keskimääräistä paremmin

Luomutilat ovat selviämässä alkukesän kuivuudesta keskimääräistä paremmin. 

Rutikuiva alkukesä on kurittanut suomalaista maataloutta ja verottaa tuntuvasti syksyn satonäkymiä. Pahiten on kärsinyt Etelä-Suomi, jossa esimerkiksi viljasato on ProAgrian arvion mukaan jäämässä jopa vain puoleen normaalista. Luomuviljelijä Juuso Joona Joutsenosta kertoo, että hänen pelloillaan kuivuus ei ole aiheuttamassa dramaattisia satomenetyksiä. 

- Luomutilat eivät välttämättä kärsi kuivuudesta yhtä paljon kuin tavanomaiset tilat, koska luomussa käytetty monipuolinen viljelykierto, maan kasvukunnosta huolehtiminen ja orgaaninen lannoitus auttavat maaperää pidättämään vettä. Näitä luomun perusmenetelmiä voi hyvin käyttää myös tavanomaisessa tuotannossa, Joona huomauttaa.

Luomutuotannon suosio on viime vuosia ollut kasvussa. Suomen luomuviljelty peltoala on nyt 290 000 hehtaaria, mikä on lähes 13 % koko peltoalasta. Luomutiloja on Suomessa yhteensä noin 5 000. Ne ovat keskimäärin suurempia kuin tavanomaisesti viljellyt tilat ja kannattavat taloudellisesti niitä paremmin. Juuso Joonan isännöimä Tyynelän tila on ollut sertifioidussa luomuviljelyssä seitsemän vuotta. Tilalla tuotetaan siemen- ja elintarvikeviljaa sekä palko- ja öljykasveja. 

Joona kuvailee ekologisiin viljelymenetelmiin perustuvaa viljelyä positiiviseksi kierteeksi, joka kohentaa pellon kykyä pitää yllä ekologista tasapainoa ja selvitä erilaisista äärimmäisistä sääolosuhteista - ja lopulta tuottaa korkeita satoja vähäisillä negatiivisilla ympäristövaikutuksilla. Samalla luomuviljely edistää luonnon monimuotoisuutta: tutkimusten mukaan luomupelloilla elää kolmannes enemmän eliölajeja kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla. 

Lähde: Pro Luomu RyPäivitetty/Updated: 05.07.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.