Tänä vuonna luettu 2 498 331 uutista.
This year 2 498 331 news read.

Digitalisaatio uudistumisen välineenä

Digitalisaatio luo UPM:lle jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tutkia erilaisia uusia teknologioita, sovelluksia ja robotiikkaa tavoitteena saavuttaa kilpailuetua optimoitujen tulosten avulla.

Tehtailla pitkään käytössä ollut prosessiautomaatio ja teollisuusrobotit saavat rinnalleen työkaluja analytiikkaan, optimointiin, ennustamiseen ja entistä ketterämpään päätöksentekoon. Digitalisaatio, olemassa olevan ja uuden datan laaja-alainen käyttö ja teollinen internet ovat jo käytössä tehtaiden prosesseissa, mutta tulevaisuudessa digitalisaatio näkyy aiempaa selvemmin asiakaslähtöisissä prosesseissa, esimerkiksi toimitusketjussa, myynnissä ja laadunvalvonnassa.

Asiakkaille, toimittajille ja henkilöstölle kehitetään visuaalisia ja käyttäjäystävällisiä mobiilisovelluksia. UPM on jo pitkään osallistunut erilaisiin innovaatiotapahtumiin ja etsinyt yhteistyökumppaneita aktiivisesti. Laaja yhteistyöverkosto on mahdollistanut sen, että uusia digitaalisia mahdollisuuksia voidaan pilotoida ja hyödyntää teollisuuden prosesseissa, asiakasrajapinnassa, toimitusketjussa ja hallinnollisessa työssä.

Hyvä esimerkki on UPM:n uusi, vuonna 2017 käyttöön otettu sähköinen paperin tilaamista helpottava eOrder-palvelu. Asiakas valitsee paperin digitaalisesta tuoteluettelosta, määrittää haluamansa paperilaadun ja toimituspäivän ja lähettää tilauksen. Tilaus käsitellään viiveettä, koska eOrder on integroitu tuotantoprosesseihin. Näin asiakas saa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa UPM:n toimitusmahdollisuuksista.

UPM:n Customer Online (COL) -portaali tarjoaa myös muita asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimintoja. Helppokäyttöisessä portaalissa paperiasiakkaat voivat tarkastella omaa varasto- ja tilaushistoriaansa sekä laskutuksen ja tilausten tilaa. UPM ProFi, joka valmistaa biokomposiiteista terassimateriaalia, on kehittänyt palvelukokonaisuuden sertifioiduille ammattiasentajille. Palvelussa yhdistyvät digitaalinen markkinointi, asentajakoulutus, ekstranet-palvelu sekä asiakashallinnan (CRM) sovellusalusta.

UPM Metsäni -sovellus tarjoaa metsänomistajille mobiilipalvelun, jolla he voivat kiinteistötunnuksen perusteella arvioida muutamassa sekunnissa metsänsä puuston jakauman, tilavuuden ja ikärakenteen sekä saada arvion metsästä euroina. Tavoitteena on aktivoida yksityisiä metsänomistajia puukaupan lisäämiseksi. 

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 21.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.