Tänä vuonna luettu 2 498 492 uutista.
This year 2 498 492 news read.

Kaupungistuminen ei välttämättä olekaan maaseudun turma

Syvän maaseudun negatiivinen väestökehitys ei johdu kaupungistumisesta.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat selvittäneet, miten kaupungistuminen on vaikuttanut maaseudun kehitykseen Suomessa. Tutkimus toteutettiin vuosien 1990 - 2015 väestötietojen perusteella.

Tutkimuksessa käytettiin hyväksi kuntarajoista riippumatonta kaupunki-maaseutuluokitusta, jossa maaseutu luokittuu neljään tyyppiin. Saadut tulokset osoittavat kaupungistumisen vaikuttaneen erityisesti maaseudun paikalliskeskusten ja kaupunkeja ympäröivän maaseudun kehitykseen. Sen sijaan ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kohdalla kaupungistumisen ei todettu olevan väestökehitykseen vaikuttava tekijä.

- Kumpikaan näistä maaseututyypeistä ei kiinnity toiminnallisesti suurempiin keskuksiin. Näissä maaseututyypeissä väestökehitys on ollut vahvasti negatiivista, mutta tulostemme mukaan kaupungistumisen eteneminen ei ole tähän ollut syynä, kertoo professori Hannu Tervo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tutkimuksessa havaitut kaupungistumisen vaikutukset vaihtelevat maakuntatyypeittäin. Kaikkein kaupungistuneimmassa maakunnassa, Uudellamaalla, metropolialueen kehitys vaikuttaa negatiivisesti alueen maaseudun kehitykseen. Vähemmän kaupungistuneiden pienten maakuntien ryhmässä vaikutukset maaseutualueiden kehitykseen ovat taas positiivisia. Pieniin maakuntiin tutkimuksessa luettiin Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Keskisuurten maakuntien ryhmässä yhteyksiä ei löydetty.

- Kaupungistuminen levittää siis sekä valoa että varjoa reuna-alueille. Näyttäisi siltä, että leviämisvaikutukset vallitsevat vähiten kaupungistuneissa maakunnissa, ja supistumisvaikutukset pisimmälle kaupungistuneissa maakunnissa, toteaa Hannu Tervo.

Kun tutkimuksessa tarkasteltiin kaupunki- ja maaseutualueiden kehitystä maakuntatasolla, nähtiin kaupungistumisen ja väestökehityksen välillä kuitenkin positiivinen yhteys, mikä kertoo kaupungistumisen merkityksestä myös ympäröivien alueiden kannalta.  - Jos maakunnan kaupungit eivät pärjää, ei pärjää maakuntakaan, kiteyttää Tervo.

Tutkimus on osa BEMINE-tutkimusprojektia, jossa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun. Tutkijoina toimivat Hannu Tervo ja Timo Tohmo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Ville Helminen ja Antti Rehunen Suomen ympäristökeskuksesta.

Lähde: Jyväskylän yliopisto


Päivitetty/Updated: 18.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.