Tänä vuonna luettu 2 249 001 uutista.
This year 2 249 002 news read.

Neste kumppaniksi Heurekan kiertotalousohjelmaan

Neste on kumppanina Heurekan laajassa kiertotalousohjelmassa, jonka tavoitteena on tehdä kiertotalouden käsitteistä ja mahdollisuuksista ymmärrettäviä sekä innostaa kestäviin valintoihin ja uusiin innovaatioihin. 

Vuosina 2018-2020 toteutettava ohjelma koostuu kiertotalousnäyttelystä, koululaisille tuotettavista oppimateriaaleista, opettajille ja opettajiksi opiskeleville tarjottavasta täydennyskoulutuksesta sekä tapahtumista. Nesteen ja Heurekan yhteistyö sisältää lisäksi kouluvierailuja, joissa kerrotaan konkreettisin esimerkein mitä kiertotalous tarkoittaa. Aihetta käsitellään myös taiteen keinoin. Koululaiset valmistavat kierrätysmateriaaleista tiedetaideteoksen, Kiertotaivaan, jonka ensimmäinen versio valmistuu syyskuussa 2018. Kiertotalous on Nesteen toiminnan ytimessä, sillä jalostamme jätteistä ja tähteistä uusiutuvaa dieseliä ja ratkaisuja lento- ja muoviteollisuuteen. Tutkimme myös jätemuovien hyödyntämistä jalostamoidemme raaka-aineena.

"Kiertotalous edellyttää yritysten ja teollisuuden toimintatapojen kehittämistä esimerkiksi resurssitehokkuutta parantamalla. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin yksittäisten ihmisten arkipäivän teot ja valinnat. Kiertotalous on suurelle yleisölle vielä melko tuntematon käsite, joten siitä kertominen konkreettisin esimerkein on tärkeää. Hyvänä esimerkkinä voisi mainita kahtena jouluna kumppaneidemme kanssa toteutetun Kinkkutempun, jossa keräsimme suomalaisten kinkunpaistorasvoja talteen ja valmistimme niistä Neste MY uusiutuvaa dieseliä", toteaa viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Osmo Kammonen.

"Tiedekeskus Heurekalla on vahva osaaminen siitä, miten monimutkaisia asioita voidaan tehdä ymmärrettäväksi kokeilemalla ja oivaltamalla. Siksi on hienoa olla mukana varmistamassa, että tulevaisuuden vaikuttajat ja päättäjät ymmärtävät kiertotalouden merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä", summaa Kammonen.  

Lähde: Neste  


Päivitetty/Updated: 14.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.