Tänä vuonna luettu 2 248 870 uutista.
This year 2 248 870 news read.

Yksittäisillä kehittämishankkeilla ei juuri vaikutusta ammatillisten tutkintojen suorittamiseen - toimenpiteiden yhtenäistäminen parantaisi tuloksia

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen on lisääntynyt ja keskeytykset vähentyneet, mutta muun muassa talouden yleinen kehitys ja työttömyysturvan muutokset ovat vaikuttaneet kehitykseen enemmän kuin yksittäiset kehittämishankkeet. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeiden suunnittelua, toteutusta ja tulosten seurantaa. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen perustuu hallitusohjelmassa tehtyihin linjauksiin, joiden toteutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja käytännön kehittämistyöstä Opetushallitus.

VTV:n tarkastuksen mukaan kehittämishankkeiden suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota yhtenäisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä hankkeen laajuuteen ja myöhempään arviointiin. Yksittäisenä esimerkkitapauksena VTV arvioi vuosina 2011-2015 toteutetun ns. ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman vaikutuksia. Tämän monivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena oli saada opiskelijat suorittamaan tutkinto kolmen vuoden tavoiteajassa. Hanke oli poikkeuksellinen, sillä se oli paitsi pidempi myös laajempi kuin aiemmat kehittämishankkeet: yli 80 prosenttia ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista opiskeli tähän kehitysohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa.

"Tutkintojen suoritus tavoiteajassa lisääntyi ja keskeyttämiset vähentyivät sekä ohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa että verrokkioppilaitoksissa. Todennäköisiä syitä kehitykselle ovat olleet muun muassa pitkittynyt talouden taantuma sekä nuorten työttömyysturvan ehtojen heikentäminen tarkasteluajanjaksolla, mikä on kannustanut saattamaan opinnot loppuun", kertoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Ville Vehkasalo.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman vaikutuksia arvioitiin rekisteriaineistolla, joka sisälsi n. 12 000 satunnaisesti valittua opiskelijaa ohjelmaan osallistuneista oppilaitoksista sekä 12 000 opiskelijaa verrokkioppilaitoksista. Ohjelmaan käytettiin 16 miljoonaa euroa. Tästä summasta laskennallinen panostus opiskelijaa kohden oli kuitenkin pieni. Kun toimenpide jakautui laajalle opiskelijajoukolle, ei mitattavia vaikutuksia ehkä siksi saatu aikaiseksi. Yhden ohjelman perusteella ei voida tehdä päätelmiä ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yleensä. "On pohdittava, tulisiko ammatillisen koulutuksen kehittämisessä siirtyä laajempiin ja pitkäkestoisempiin hankkeisiin, joiden tuloksia voisi arvioida luotettavasti.", sanoo Vehkasalo.

Lähde: VTV 


Päivitetty/Updated: 14.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.