Tänä vuonna luettu 2 248 767 uutista.
This year 2 248 767 news read.

Raportti: Jätteiden keräystavoitteisiin yltäminen vaatii nykyistä tiukempia velvoitteita Suomessa

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet kiristyvät, kun EU:n jätedirektiivi tulee voimaan kesällä 2018. 

Uusi tavoite on, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Jätetilaston mukaan Suomessa syntyi vuonna 2016 2,8 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä ja sen kierrätysaste oli 42 prosenttia. Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa Kierrätyksen keinot, taloudelliset vaikutukset sekä toteutettavuus arvioitiin yhdyskuntajätteen kierrätystä lisääviä ohjauskeinoja kustannus--hyöty-tarkastelun, ryhmäkeskustelujen ja maavertailun avulla.

Hankkeessa tehdyn arvioinnin mukaan kierrätyksen lisääminen kasvattaa jätehuollon kokonaiskustannuksia. Toisaalta kierrätyksen kasvu synnyttää uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja ympäristöhyötyjä. Jätehuollon toimijat olivat kohtalaisen yhtä mieltä siitä, että painoon perustuva jätemaksu olisi toteuttamiskelpoinen toimi, joka lisäisi huolella suunniteltuna lajittelua. Selvityksen mukaan esimerkiksi biojätteen erilliskeräystä voidaan kustannustehokkaasti lisätä tiiviisti asutuilla alueilla sekä kotitalouksista että elinkeino- ja hallintopalveluista. Jätedirektiivin tulevan 65 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin eri hyötyjätejakeiden laajaa erilliskeräystä kiinteistöiltä, jolloin kustannusvaikutukset ovat merkittävämmät.

Maavertailussa ilmeni, että lajitteluneuvonta ja asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää. Ruotsissa, Itävallassa ja Walesissa on toteutettu eri toimijoiden, kuten kuntien, tuottajien ja yksityisten jäteyritysten, yhteisiä neuvontakampanjoita. Toimijoiden yhteinen kampanja voisi olla hyödyllinen myös Suomessa. Kierrätykseen ohjaavien keinojen toteutettavuudesta tarvitaan lisätutkimusta. Elinkaaritutkimuksiin perehtymällä voitaisiin selvittää tarkemmin, millaisin keinoin erilliskeräyksen kustannus- ja ympäristötehokkuutta on mahdollista lisätä sekä onko tehostamisen esteenä esimerkiksi käytäntöjä tai kansallista lainsäädäntöä.

Kierrätyksen keinot, taloudelliset vaikutukset sekä toteutettavuus -raportti (valtioneuvoston julkaisuarkisto) 

Lähde: Ympäristöministeriö 


Päivitetty/Updated: 13.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.