Tänä vuonna luettu 2 212 912 uutista.
This year 2 212 913 news read.

Ympäristökatsaus 2017 julkaistu

Lahden seudun ympäristökatsaus 2017 kokoaa ja välittää valittujen mittareiden avulla tietoa Lahden ja Hollolan ympäristön tilasta.

Monet seurattavat asiat, kuten energiatehokkuuden paraneminen, energiantuotannon ja teollisuuden CO2-päästöt, jätteenkäsittely sekä vedenpuhdistus jatkoivat hyvällä uralla vuonna 2017. Hollolassa suojelualueiden pinta-ala kasvoi. Vuonna 2017 myös kevyenliikenteen väyliä tuli lisää. Voimalaitosten lämpökuorma Vesijärveen oli pienentynyt huomattavasti, samoin huonon ilmanlaadun päivien määrä. Jotkin tärkeät mittarit pysyivät ennallaan, kuten pilaantumisen takia pois käytöstä oleva pohjavesikapasiteetti ja hyvässä kunnossa olevien järvien pinta-ala. Melualueille kaavoittaminen oli huomattavaa Lahdessa ja Radanvarren pilaantunut pohjavesi ei osoita puhdistumisen merkkejä.

Esipuheessa kunnanjohtajat korostavat, että on kaikkien vastuulla säilyttää luonnonvarat tuleville sukupolville. Vastuu aiheuttaa myös yhteensovittamispaineita, esimerkiksi pohjavesien suojelussa. Puhtaan pohjaveden merkitys on kuitenkin asukkaille mittaamaton.  Kiertotalous luo hyvän alustan uusille innovaatioille ja kunnanjohtajat toivovat kestävää ja jatkuvaa hyvinvointia tulevaisuuteen. Hollolan ja Lahden yhteinen ympäristökatsaus vuoden 2017 ympäristömittareista ja -toimista sekä tulevaisuuden haasteista on luettavissa Internetissä : www.lahdenvuosi.fi/2017/ymparistokatsaus . Lisäksi aiemmat katsaukset löytyvät sivulta https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ympariston-tila .

Julkistamistilaisuudessa hollolalaisella tienvarsikedolla kunnanjohtaja Päivi Rahkonen totesi, että Hollolalla on hieno määrä, 1600 suojeluhehtaaria. Ympäristökatsauksesta hän totesi, että kuntaliitokset ovat aiheuttaneet sen, että lukujen vertailtavuus on vaikeaa ja monet luvut herättävät vain lisää kysymyksiä. Lisäksi hänestä on hyvä, että ympäristöyhteistyö jatkuu Hollolan ja Lahden välillä ympäristöorganisaatioiden erosta huolimatta. 

Lähde: Lahden Kaupunki  


Päivitetty/Updated: 08.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.