Tänä vuonna luettu 2 248 774 uutista.
This year 2 248 774 news read.

Äärimmäisen uhanalaiset vaelluskalat saavat kipeästi kaipaamiaan vaellusreittejä ja kutupaikkoja - WWF:n ja K-ryhmän talkoissa tartutaan lapioon monimuotoisemman ympäristön puolesta

K-ryhmä ja WWF aloittavat perjantaina 8. kesäkuuta syksyyn saakka ulottuvan talkookauden, jonka aikana äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle sekä muille vaelluskaloille kunnostetaan uusia reittejä ja lisääntymis- ja poikasalueita jokiin ja puroihin. 

Ensimmäinen kunnostuskohde on Vihtijokeen kuuluva koski Uudellamaalla. Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Yhteistyön tunnistaa "Kuteminen kuuluu kaikille" -sloganista. Vihtijoen kohteessa taimenella ei ole riittävästi kutupaikkoja eikä pienillä kalanpoikasilla kasvualueita. Siksi WWF, K-ryhmän työntekijät ja kauppiaat sekä Virtavesien hoitoyhdistys Virho kunnostavat koskea kone- ja käsivoimin noin sadan metrin matkalta. Kunnostuksella koskialueen taimentiheyden odotetaan kasvavan merkittävästi. Myös muut eläin- ja kasvilajit hyötyvät, kun niiden elinympäristöä kohennetaan monimuotoisemmaksi.

"Vihtijoen kohteen kunnostus ei ole merkittävää vain kaloille, vaan se luo pohjaa myös Suomen vanhimman ja erittäin uhanalaisen eläimen, jokihelmisimpukan, palauttamiseksi alueelle. Jokihelmisimpukat eli raakut voivat elää jopa 200-vuotiaiksi, mutta toukkavaiheessa ne tarvitsevat isäntäkaloikseen taimenen tai lohen. Raakku on erinomainen esimerkki virtavesiekosysteemien herkistä vuorovaikutussuhteista: jos lohi- ja taimenkannat ovat huonossa kunnossa, raakulla ei ole isäntää", sanoo WWF:n sisävesivastaava Elina Erkkilä. "Esitän lämpimät kiitokseni maanomistajalle ja osakaskunnalle, joiden myötämielisyyden ansiosta kosken kunnostus on mahdollista."

K-Supermarket Vihdin diplomikauppias Timo Laukkanen tarttuu myös lapioon perjantaina kotikuntansa koskella. "Meidän on huolehdittava siitä, että paikalliset kalakannat säilyvät. Haluan olla kehittämässä ja viemässä koko Vihdin kuntaa kohti vastuullisempaa suuntaa. Kotimaisuus, paikallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat tässä tärkeässä roolissa." K-ryhmän ja WWF:n yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi alkoi viime vuonna ja päättyy vuonna 2021. Viiden vuoden aikana tavoitteena on avata kalan kulkua haittaavia vaellusesteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja patoja eri puolilla Suomea. Lisäksi kaloille tehdään virtavesiin kutupaikkoja talkootöillä.

Tulevana kautena talkoillaan noin 10-15 kohteessa, jotka ovat aiempaa isompia ja vaikuttavampia. "Siksi talkoisiin tarvitaan paljon käsipareja", kannustaa Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo. "Tärkeää vapaaehtoistyötä virtavesien kunnostamiseksi on tehty jo pitkään, ja pilottisyksyn aikana oli ilo nähdä, miten vahva talkoohenki Suomessa vallitsee. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä ja vastuullisena kalan myyjänä haluamme kutsua jälleen kaikki suomalaiset talkoisiin uhanalaisten vaelluskalakantojemme puolesta."

Alkavalla kaudella kunnostusryhmä palaa myös katsomaan, ovatko vaelluskalat löytäneet jo viime vuonna avatut ja parannellut elinympäristöt. "Aiemmin kunnostetuissa kohteissa vaelluskalojen tiheydet ovat nousseet yleensä 300-500 prosenttia. Muutoksia voi nähdä jo vuodessa", sanoo Markus Penttinen Virtavesien hoitoyhdistyksestä, jonka kanssa WWF tekee virtavesikunnostuksia monissa kohteissa. Yhteistyö Virhon kanssa kattaa myös kalateiden rakentamista. 

Lähde: WWF Suomi


Päivitetty/Updated: 08.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.