Tänä vuonna luettu 2 249 137 uutista.
This year 2 249 140 news read.

Väitös: Sitoutuminen työ- tai opiskelupaikkaan ei ole niin yksinkertaista kuin kuvitellaan - uusi menetelmä auttaa mittaamaan ja ymmärtämään

Jarno Einolanderin tuotantotalouden alan väitöstutkimus tarkastelee organisaatiositoutumisen malleja ja teorioita. 

Tutkimuksessa rakennetaan kokonaisvaltaisen sitoutumisen ontologia eli hierarkkinen käsitteistömalli sekä sitä hyödyntävä menetelmä sitoutumisen ja sen eri komponenttien mittaamiseksi kohteena olevissa organisaatioissa.  Einolander on laatinut myös ontologian mallintamaan korkeakouluopiskelijoiden sitoutumista ja kiinnittymistä omiin opintoihin. - Laaditut menetelmät käyttävät internetsovellusta mittaamisessa ja perustuvat merkityssuhteiden luomiseen vastaajien ajatusmaailmassa. Menetelmän avulla sitoutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät voidaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioida yritysten ja yliopistojen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Einolander.

Einolanderin mukaan ontologiapohjaiset sovellukset on laadittu kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen pohjalta ja testattu käytännön tapaustutkimuksissa. Ne tarjoavat tehokkaan perustan käsitteiden mittaamiseen sekä uudenlaisen tavan opettaa käsitteiden sisältöjä. Vaikka sitoutumiseen liittyvää tutkimusta on tehty paljon, tutkimustulokset eivät ole onnistuneet tarjoamaan yritysjohdolle heidän tarvitsemaansa selkeää käytännön ohjeistusta henkilöstönsä sitoutumisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. - Monesti yrityksissä sitoutumisen käsite ymmärretään liian yksinkertaisena ja staattisena yksittäisenä asiana. Sitoutumisen käsitettä käytetään usein täysin ymmärtämättä sen todellista dynaamista merkitystä ja sisältöä sekä siihen liittyviä normeja ja parametreja, Einolander kuvailee.

Einolander kertoo, että nyt laadittujen sovellusten avulla pystytään kartoittamaan myös sitoutumiseen tiukasti sidoksissa olevia muita käsitteitä kuten työtyytyväisyys ja työn motivoivuus sekä oikeudenmukaisuuden tunne työpaikalla. Tehdyissä tapaustutkimuksissa tutkittiin käsitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden näkemystä eri käsitehierarkian tasoilla. Lisäksi vastaajista laadittiin profiileja eri tekijöiden kannalta.

Laadittuja malleja hyödyntämällä voidaan luoda henkilöstöön vaikuttavia strategioita ja strategisia suunnitelmia enemmän henkilöstölähtöisesti kuin yleisesti strategisessa päätöksenteossa on ollut tapana. Näin vastaajien sisäiset tuntemukset ja toiveet tulevasta tulevat paremmin huomioiduksi. 

Einolanderin väitöskirjatutkimus tukee ajatusta, että yritys- ja yliopistojohdon tulisi laajemmin ymmärtää sitoutumisen ja kiinnittymisen luonnetta ja kehittymistä ja vaikutuksia, jotta heillä olisi mahdollisuus saada työntekijät tekemään yhä enemmän yrityksen menestyksen edistämiseksi, sekä opiskelijat toimimaan tehokkaammin, jotta he valmistuvat ja voivat siirtyä työelämään.

Tutkimuksen mukaan myös työntekijöiden ajatukset ja mielipiteet tulisi ottaa laajemmin huomioon heitä koskevassa strategisessa johtamisessa. Nämä voidaan saada aikaan hyödyntämällä tutkimuksessa esitettyjä johtamisontologioita ja päätöksenteontuenjärjestelmiä mittaamisessa sekä käsitteiden sisältöjen ja merkityksen selventämisessä.

Lähde: Vaasan yliopisto


Päivitetty/Updated: 07.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.