Tänä vuonna luettu 2 248 865 uutista.
This year 2 248 865 news read.

Espoon kokeilu todisti: Tekoäly tunnistaa tukea tarvitsevia

Espoon kaupunki ja Tieto Oyj tiedottavat: Espoon kaupungin ja ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon ainutlaatuinen tekoälykokeilu tuotti toivotun tuloksen.

Tekoäly pystyy seulomaan valtavasta asiointidatamassasta palvelupolkuja eli niputtamaan yhteen riskitekijöitä, jotka samalle henkilölle osuessaan laukaisevat raskaiden ja kalliiden palvelujen tarpeen. Kokeilu oli ainutlaatuinen, sillä yhtä laajaa julkishallinnon asiakkuusdataa ei ole koskaan ennen yhdistetty ja analysoitu tekoälyllä.

Kesällä 2017 alkaneessa kokeilussa tekoälyn analysoitavaksi ajettiin Espoon koko väestöä koskeva sosiaali- ja terveystieto ja varhaiskasvatuksen asiakkuusdata vuosilta 2002-2016. Tietoa kertyi noin 520 000 henkilöstä ja yli 37 miljoonasta asiakaskontaktista.  Henkilötiedot salattiin datasta jo tiedonhakuvaiheessa ja kaikki tietojenkäsittely tehtiin äärimmäisen tietoturvallisesti. Yksittäisiä asiakkaita ei ole voinut tunnistaa missään vaiheessa.

Datamassan laajuus ja se, kuinka hyvin tekoäly pystyy yhdistämään tietoja, yllätti myös Espoon kaupungin asiantuntijat. Kokeilu mahdollisti ensimmäistä kertaa asiakkuuspolkujen perhekohtaisen tarkastelun, koska kaupungin tietojärjestelmät ovat yleensä yksilökeskeisiä. - Uuden teknologian tuella eri tietojärjestelmien sisältämien datojen yhdistäminen tuottaa aivan uutta tietoa, joka pystyy haastamaan kaupunkia. Olemme saaneet tärkeää tietoa myös datan ja kirjaamiskäytäntöjen laadusta, sanoo data-analytiikkakonsultti Tomas Lehtinen.

Joitakin havaintoja voidaan kuitenkin summata. Tekoäly löysi noin 280 tekijää, jotka ennakoivat lastensuojelun asiakkuutta. Mikään tekijä ei yksin ole riski, mutta useamman tekijän yhtäaikainen esiintyminen voi olla.  Datasta pystyttiin esimerkiksi tutkimaan, millaisia eroja aiemmassa palvelujen käytössä on perheillä, joista on tehty lastensuojeluilmoitus tai joille on annettu lähete lasten- tai nuorisopsykiatriaan.   Lastensuojeluilmoitusta tai lähetettä lasten ja nuorisopsykiatriaan edelsi 3-5-kertainen terveyspalvelujen käyttö verrokkiryhmään verrattuna. Myös kyseisen ryhmän perheenjäsenet käyttivät terveyspalveluja enemmän kuin verrokkiryhmässä.

Espoon ja Tiedon tekoälykokeilu on ollut ainutlaatuinen, sillä yhtä laajaa julkishallinnon asiakkuusdataa ei ole koskaan ennen yhdistetty ja analysoitu tekoälyllä. Lähtökohtana oli testata, onko tekoälystä apua palvelujen kohdentamiseen ennaltaehkäisevästi. Vastaus on vahva kyllä.  Kokeilua varten koottu ja tekoälyn analysoima data on tuhottu. - Meillä on nyt malli, jolla pystymme hakemaan vastaavat tuoreet tiedot tarvittaessa uudestaan. Siksi vanhaa dataa ei kannattanut säilyttää, Tomas Lehtinen sanoo.

Lähde: Espoon kaupunki


Päivitetty/Updated: 07.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.