Tänä vuonna luettu 2 254 589 uutista.
This year 2 254 589 news read.

Ekonomistit ottavat kantaa talousviisaiden neuvoihin

Ekonomistit ottavat kantaa talousviisaiden talous- ja työllisyyspolitiikka-arvioihin Ekonomistikoneen tänään julkaistuissa neljässä kysymyksessä.

Kolme kysymyksistä käsittelee kilpailukykysopimusta ja yksi yritystukia. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi, toteaa 63 prosenttia taloustieteilijöistä. 48 prosentin mukaan kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

Kilpailukykysopimuksen vaikutus työmarkkinauudistusten tekemiseen jakaa ekonomistien näkemykset. Peräti 60 prosenttia on epävarma tai vailla mielipidettä siitä, onko kilpailukykysopimus vaikeuttanut välttämättömien työmarkkinauudistusten tekemistä. 27 prosentin mielestä on.  Hyvin yksimielisiä taloustieteilijät ovat yritystukien leikkaamisesta: 79 prosenttia ekonomisteista on samaa mieltä väittämän "Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti" kanssa. 

Tänään julkaistuissa neljässä kysymyksessä ekonomistit ottavat kantaa ns. talousviisaiden talous- ja työllisyyspolitiikka-arvioihin. Viisi talouspolitiikan asiantuntijaa esitti valtiovarainministeriön pyynnöstä arvionsa Suomen talous- ja työllisyyspolitiikasta, ja arviot julkaistiin toukokuussa.

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muunmuassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo. Ekonomistikone.fi:n käyttäjät voivat verrata omia vastauksiaan ekonomistien vastauksiin Kansalaisen Ekonomistikoneessa. Vastaamaan pääsee ekonomistikone.fi-etusivulta.   Ekonomistikone . Twitterissä: @ekonomistikone   Facebookissa: @ekonomistikone.

Lähde: EVA ry


Päivitetty/Updated: 06.06.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.