Tänä vuonna luettu 2 254 657 uutista.
This year 2 254 657 news read.

It-alan ammattilaiset huolissaan osaamisensa vanhenemisesta

It-alan asiantuntijat kaipaisivat työnantajalta enemmän tukea oman osaamisen kehittämiseen, sillä osaaminen vanhenee nopeasti.

It-alan ammattilaiset ovat erityisen huolissaan oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista sekä etätyökäytäntöjen kirjavuudesta. Tämä selviää neuvottelujärjestömme Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Tietoalan kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää it-alan ammattilaista. Vastaajista lähes puolet oli sitä mieltä, että mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen tulisi lisätä.

"It-alan asiantuntijat kaipaisivat työnantajalta enemmän tukea oman osaamisen kehittämiseen, sillä alalla osaaminen vanhenee nopeasti. Asiantuntijat saattavat olla täystyöllistettyjä vanhenevan järjestelmän kanssa, ja yhtäkkiä tulee uusi järjestelmä sekä uudet osaajat, jolloin pahimmassa tapauksessa vanhan järjestelmän osaajilta lähtee työpaikka alta", sanoo YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

"Vaikuttaa myös siltä, että joissain yrityksissä tai tehtävissä olevia työntekijöitä ei edes haluta kouluttaa, koska heidän pelätään siirtyvän kilpailijalle uusi arvokas osaaminen taskussaan", Wiemers lisää.

Vastaajista 45 prosenttia nosti kehittämiskohteeksi myös työajan hallinnan ja työaika-asiat, kuten esimerkiksi etätyön ja työaikajoustot. "Alan etätyökäytännöt ovat kirjavia. Toisissa yrityksissä etätöihin jopa kannustetaan ja toisissa taas etätyönteko voi olla kokonaan kielletty. Käytännöt vaihtelevat jopa saman firman sisällä. Yllättävän usein esteenä voivat olla asiat, jotka eivät suoranaisesti edes liity työtehtävien suorittamiseen", sanoo Tietoalan puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Tietotekniikan palvelualalla työskentelee lähes 60 000 henkilöä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja -konsultoinnin, palvelin- ja tietokantaratkaisujen, mobiilisovellusten, pelisuunnittelun ja -tuotannon sekä virtuaalitodellisuuden ja keinoälyn parissa. Alan suurimpia työllistäjiä Suomessa ovat mm. CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell ja Digia.

Lähde: TEK - tekniikan akateemiset  


Päivitetty/Updated: 18.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.