Tänä vuonna luettu 2 249 102 uutista.
This year 2 249 102 news read.

Energiateollisuus: Päästökauppa on paras ohjauskeino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Päästökauppa on tehokkain ohjauskeino kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sanoi energia-alaa edustavan Energiateollisuuden ET:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark järjestön kevätseminaarissa.

"EU:n päätökset päästökauppaa koskien ovat palauttaneet uskoa siihen, että se voi olla pääasiallinen ohjauskeino, jolla sähköntuotannon ja muiden päästökauppaan kuuluvien sektorien päästöjä suitsitaan", Lundmark totesi avauspuheenvuorossaan. Markkinavakausmekanismi purkaa syntynyttä päästöoikeuksien ylijäämää, mutta on riittämätön poistamaan täysin päällekkäisten ohjausmekanismien vaikutusta, siksi energiateollisuus pitää tärkeänä, että päästökaupan toimivuutta tehostetaan ja sille päällekkäisiä ohjauskeinoja rajoitetaan. 

"Suomen aloitteellisuus päästökaupan laajentamiseksi kiinteistökohtaiseen lämmitykseen on erittäin kannatettava. Lämmitys on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Euroopassa. Markkinaehtoinen ja teknologianeutraali päästökauppa on tasapuolisin, kustannustehokkain ja yrityksille selkein ohjauskeino", Lundmark painotti.

Energiateollisuus korostaa, että tehokkaan ilmasto- ja energiapolitiikan kannalta kilpailevaa sähkön- ja lämmöntuotantoa tulisi ohjata samoin markkinalähtöisin perustein. Kiinteistökohtainen lämmitys on EU:n toiseksi suurin päästölähde liikenteen jälkeen. Tällä hetkellä eurooppalaiset rakennukset lämpiävät talokohtaisilla järjestelmillä, joiden polttoaine on 75-prosenttisesti fossiilista. Päästökaupan laajentaminen ohjaisi lämmitystä ilmaston kannalta oikeaan suuntaan. Myös suomalaisen kaukolämpöosaamisen vienti hyötyisi lämmityksen kytkemisestä päästökauppaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner muistutti ET:n kaksipäiväisessä seminaarissa Helsingissä, että yhteiskunnan rooli liiketoimintojen murroksessa on tehdä asioita mahdolliseksi, ei ohjata teknologisia ratkaisuja. Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä totesi, että teknologisen kehityksen vauhti on huima myös energia-alalla ja energiayhtiöt hakevat kilvan uusia liiketoimintamalleja.

Lähde: Energiateollisuus  


Päivitetty/Updated: 17.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.