Tänä vuonna luettu 2 498 336 uutista.
This year 2 498 337 news read.

Meriteollisuus panostaa alan vastuullisuuteen Sitoumus2050 -kampanjassaan

Tänään käynnistetty ResponSea - vastuullinen meriteollisuusverkosto -kampanja on kerännyt mukaan lukuisia alan kärkiyrityksiä. 

Yhteisenä tavoitteena on, että toimialan yritysten prosessit rasittavat mahdollisimman vähän sekä ympäristöä että ihmisiä ja tuoda esiin alan panos meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti myös meriteollisuudessa. Alan yhteistyöjärjestö, Teknologiateollisuuteen kuuluva Meriteollisuus ry, vastaa haasteeseen omalla toimialasitoumuksellaan, joka julkaistiin tänään. Meriteollisuus ry jäsenyrityksineen liittyy ResponSea-kampanjallaan osaksi kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta Sitoumus2050:a. Painopisteinä hankkeessa on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten toiminnan jatkuva kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa.

"Vastuullisuuskampanjassa kehitämme tuotteiden ja verkoston vastuullisuutta yhteistyössä läpi koko toimialan, sekä kerromme toimintamme positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja ympäristölle," Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Vähäheikkilä kertoo.  Alan yhteistyö on tärkeää, koska meriteollisuuden hankintaketjut ovat pitkiä. Lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena. Yhteisellä sitoumuksella voidaankin saavuttaa merkittävä vaikuttavuus.

Tähän mennessä mukaan omilla toimenpiteillään ovat lähteneet alan yrityksistä mm. Meyer Turku, Evac, Piikkiö Works, Turun Korjaustelakka, Promeco, NIT, Elomatic, Langh Tech, Almaco, ABB, Wärtsilä ja Norsepower. Myös muut alan yritykset ja toimijat ovat tervetulleita mukaan. Esimerkiksi Meyer Turku on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään vähentämällä energiankulutusta 4 % vuoteen 2021 mennessä vuoden 2017 tasosta. Norsepower taas vähentää meriliikenteen polttoaineenkulutusta ja päästöjä toimittamalla roottoripurjeita.

 Meriteollisuus ry on kumppani myös Business Finland -rahoitteisessa SUSTIS II -projektissa, jonka kautta alan vastuullisuusyhteistyötä lähdettiin kehittämään vuoden 2017 aikana.

Lähde: Meriteollisuus ry 


Päivitetty/Updated: 16.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.