Tänä vuonna luettu 2 498 249 uutista.
This year 2 498 249 news read.

Kolme suomalaista yritystä palkittiin pohjoismaisessa cleantech-kisassa

Peräti kolme suomalaista yritystä on palkittu WWF:n Climate Solver -kilpailussa. 

Kisassa palkittiin yhteensä viisi yritystä, joiden innovaatioilla voi olla merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Palkitut kotimaiset yritykset ovat Fourdeg, Norsepower ja Parking Energy. Kaksi muuta yritystä on Ruotsista. Arvion mukaan palkitut viisi innovaatiota Suomesta ja Ruotsista voisivat vähentää hiilidioksidipäästöjä kansainvälisesti yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Määrä vastaa likimain molempien valtioiden yhteenlaskettuja päästöjä.

"Kotimaisten yritysten upea menestys kisassa osoittaa sen minkä jo tiedämme: Suomesta löytyy cleantech-osaamista. Nyt tarvitaan potkua ideoiden markkinointiin, jotta innovaatiot saadaan skaalattua ja toden teolla käyttöön kansainvälisesti", sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. Fourdeg on suomalainen palveluyritys vesikiertoisen lämmityksen optimointiin. Palvelu parantaa käyttömukavuutta ja säästää lämmityskuluissa. Se toimii automaattisesti huonekohtaisella ohjauksella kaikenkokoisissa uusissa ja vanhoissa asuin-, julkis- ja liikerakennuksissa. "On ollut upeaa nähdä, että teknologiamme selvästi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja olemme löytäneet palvelullemme asiakkaita. Tunnustus toivottavasti lisää palvelumme tunnettuutta, koska älykkäällä lämmityksellä on mahdollisuus vähentää päästöjä helposti ja ilman, että kukaan joutuisi tinkimään mukavuudestaan", sanoo Fourdegin toimitusjohtaja Markku Makkonen.

Norsepower on kehittänyt roottoripurjeen, jolla laivojen polttoaineenkulutusta voidaan vähentää. Päästöt voivat vähentyä aluksesta riippuen jopa 20 prosenttia vuodessa. Roottoripurjeen toiminta perustuu Magnus-ilmiöön: kun roottoripurjetta pyöritetään, sen ympäri kiertävä ilmavirta vuorovaikuttaa läpivirtaavan tuulen kanssa ja aikaansaa paine-eron roottoripurjeen vastakkaisten puolten välille. Paine-ero synnyttää työntövoimaa, joka liikuttaa laivaa eteenpäin ja keventää pääkoneen kuormaa. Roottoripurjeet toimivat automaattisesti, ja järjestelmä pysähtyy, jos tuulen suunta tai voimakkuus muuttuvat laivalle epäsuotuisiksi. "Norsepowerin missiona on vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia tarjoamalla tehokasta, helposti käytettävää ja luotettavaa tuulipohjaista työntövoimaa laivoille. On valtavan hienoa saada WWF:n Climate Solver -palkinto osoituksena teknologiamme merkittävästä maailmanlaajuisesta päästövähennyspotentiaalista", kertoo Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski.

Parking Energy (Suomessa Parkkisähkö Oy) tarjoaa sähköautojen latausta kiinteistöalalla. Yrityksen ajatus on nopeuttaa sähköautojen leviämistä mahdollistamalla sähköautojen lataus kaikilla pysäköintipaikoilla. Paikat varustetaan valmiiksi kaapeloinnilla ja pikaliittimellä, latauslaitteet tuodaan tarpeen mukaan ja halutun tehoisina, mikä alentaa tuntuvasti lataus- ja huoltokuluja. Järjestelmään voidaan liittää myös lämmityspistorasiat. "Parking Energyn tavoite on nopeuttaa sähköautojen leviämistä. Puolet ihmisistä asuu kerrostaloissa tai tekee töitä toimistoissa, joten nämä ovat loogisimmat paikat ladata niitä. Suunnittelimme järjestelmän sellaiseksi, että se toimii, kun kaikki autot ovat ladattavia. Näemme jo nyt, että järjestelmän asentaminen nopeuttaa päätöksiä siirtyä ladattaviin autoihin", sanoo Parkkisähkön hallituksen puheenjohtaja Heikki Suonsivu.

Palkinnot luovutetaan yrityksille 22.5. Malmössä Ruotsissa maailman energiaministerien tapaamisessa. Yritykset liitetään WWF:n Climate Solver -verkostoon.

Climate Solver Award -kilpailussa palkitut viisi yritystä:

Suomi

  • Fourdeg: Älykkään lämmittämisen startup, jonka älytermostaattiratkaisu parantaa rakennuksen energiatehokkuutta 15-30 %.
  • Norsepower: Rahtialusten polttoainetehokkuutta parantava roottoripurjeteknologia, joka mahdollistaa jopa 20 prosentin säästön polttoainekustannuksissa.
  • Parking Energy: Sähköautojen latausjärjestelmä, joka on nopeasti asennettavissa oleva, helppokäyttöinen ja edullinen ratkaisu edistää sähköautojen läpimurtoa.

Ruotsi

  • Againity: Tuottaa sähköä teollisuuden hukkalämmöstä, yhdyskuntajätteestä tai bioenergiavoimaloista.
  • Altered Stockholm: Vesihanan suutin, jota käyttämällä voidaan säästää vettä jopa 98 prosenttia.

Lähde: WWF Suomi 


Päivitetty/Updated: 16.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.