Tänä vuonna luettu 2 498 425 uutista.
This year 2 498 425 news read.

Myitkö nettikirpparilla? - saatoit tehdä alustatyötä

Alustatalous tuli jäädäkseen, mutta harva saa siitä Suomessa vielä elantoa.

Tilastokeskuksen keväällä julkaiseman tutkimuksen mukaan vain 0,3 prosenttia suomalaisista sai vuonna 2017 vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten alustojen kautta, lähinnä käytetyn tavaran myyntialustoilta. Sen sijaan ennusteen mukaan amerikkalaisista työntekijöistä puolet on jo vuonna 2020 globaalin alusta- ja jakamistalouden tuotoksina syntyneitä itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Alustataloutta tutkinut konsultti Ville Vartiainen pitää haasteena sitä, että Suomessa syntyvät palveluinnovaatiot ovat melko paikallisia. - Suomessa alustataloutta hyödyntäviä yrityksiä on vielä vähän. Esimerkiksi talonrakennus- ja sähköpuolella talouden ekosysteemien kasvattamisesta olisi hyötyä Euroopan tasollakin. Arvioiden mukaan alustatalouden osuus voi kasvaa Suomessa 25 prosenttiin kaikesta liiketoiminnasta jo vuoteen 2025 mennessä. Hurjempiakin ennusteita on.

Tyypillisinä alustatalouden esimerkkeinä mainitaan yleensä Facebook, Airbnb, Uber, Ebay ja Amazon sekä niitä hyödyntävät palveluntarjoajat. Ruoanvälitystä harjoittavat yritykset Foodora ja Wolt ovat laajentuneet myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Tutkija Hanna Sutela Tilastokeskuksesta sanoo, että ilmiö on vielä niin uusi, ettei sille ole yhteistä yksiselitteistä määritelmää. Jakamistalous on alustataloutta, mutta alustatalous ei ole aina jakamistaloutta.  - Yhdysvaltain Bureau of Labor Statistics on määritellyt alustatyön siten, että välissä on toimija, joka tarjoaa alustan kohtaamiselle ja raha kiertää sitä kautta. 

Suuri osa alustatyöntekijöistä jää kokonaan työsuhdeturvan ulkopuolelle. - Suurin ongelma on siinä, missä asemassa ihminen tekee työtä. Voiko alustaa verrata vuokratyöfirmaan vai ovatko niiden kautta työllistyvät enemmänkin yksityisyrittäjiä, jolloin heidän pitäisi itse huolehtia sosiaaliturvamaksuista, veroista ja vakuutuksista, SAK:n tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen sanoo.

Lähde: ESS


Päivitetty/Updated: 12.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.