Tänä vuonna luettu 2 498 370 uutista.
This year 2 498 370 news read.

Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. 

Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa. Havainnot ovat tuoreesta Business Index North (BIN) -selonteosta, jossa vuosittain analysoidaan sosioekonomista kehitystä kahdeksalla pohjoisella alueella Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Pohjois-Venäjän Murmanskissa ja Arkangelissa.

"Pohjoisimpien alueiden talous on oletettua paremmassa tilanteessa. Alueet ovat paljon muutakin kuin tarjoamansa raaka-aineet. Liiketoiminnan kehittämispotentiaali on pohjoisimmilla alueilla laajempi kuin tiedämmekään", sanoo BIN-hankkeen johtaja Erlend Bullvåg. 

"Arktisella alueella on havaittavissa useiden vahvojen tavaramerkkien ja yritysten kasvua sekä merkittäviä kansainvälisesti suuntautuvia yrityksiä. Pohjoisten alueiden on tehtävä täällä asumisesta houkuttavampaa ihmisille, joiden varaan alueen menestys voi rakentua", Bullvåg toteaa.

Innovointipotentiaali on suurta, koska alueilla yritykset kasvavat jopa ilman suuria investointeja.  Haasteita tuovat väestön ikääntyminen ja väheneminen, mihin erityisesti Suomen BIN-alueilla vaikuttavat negatiivinen nettomuutto ja maahanmuuttajien vähäisyys.  Pohjoisimpien alueiden työllisyys on hieman parantunut vuosista 2015-2016. 

Koillisväylän lisääntyvän käytön myötä kasvavia mahdollisuuksia on seurattava tiiviisti. Selonteko pitää tärkeänä myös Jäämeren radan suunnitelmaa ja alueen digitaalisen infrastruktuurin vahvistamista.

Business Index North (BIN) -hankkeen avulla edistetään kestävää kehitystä ja arvonlisäystä arktisella alueella. Hankkeen tavoitteena on perustaa tietoon perustuva ja järjestelmällinen tietotyökalu arktisten alueiden yrityksille, tutkijoille, hallituksille, alueviranomaisille ja tiedotusvälineille.

Lähde: Oulun yliopisto


Päivitetty/Updated: 12.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.